Basiscursus parochiebestuur: volop handreikingen voor de praktijk

8 december 2015

Op maandag 30 november vond op het bisdomkantoor in Breda de afsluitende bijeenkomst plaats van de basiscursus parochiebestuur. Ongeveer vijftien nieuwe parochiebestuurders lieten zich de afgelopen weken tijdens vier bijeenkomsten inleiden in de basisprincipes van het parochiebestuur. Mgr. Liesen verwelkomde hen tijdens de vijfde, afsluitende bijeenkomst op het bisdomkantoor.

De bisschop sprak over de parochie als ‘huis van de Heer’ rondom de kerk. Heel lang hadden parochies vaak één gebouw en één pastoor. Parochies zijn nu groter. Ze tellen meerdere dorpen of wijken en hebben een pastoraal team met een priester, pastoraal werk(st)ers en diakens. De parochiestructuur past zich aan aan een nieuwe situatie. Dat vraagt dat parochiebestuurders de blik richten op het grote geheel. De bisschop schetste daarnaast de inhoudelijke beleidslijn voor bisdom en parochies, waarbij het erom gaat voor de jongere generaties het geloof voor te stellen, bijvoorbeeld in basale thema’s als: Wie is God? Wat is de Kerk? De bisschop dankte de nieuwe parochiebstuurders voor hun inzet als vrijwilliger, dienstbaar aan de parochiegemeenschappen. “Wij op onze beurt willen u zo goed mogelijk van dienst zijn, onder meer via deze besturencursus,” aldus de bisschop.

Secretaris-generaal Ben Hartmann schetste daarna de bisdomorganisatie van vicariaten, parochiële samenwerkingsverbanden, bisdommedewerkers en diocesane commissies. De cursisten maakten vervolgens kennis met de diocesane diensten: bouwzaken, personeelszaken, het economaat en communicatie.

Aan het eind van de avond sprak een van de deelnemers cursusleiders pastoor Peter de Rooij en diaken Jan Foesenek namens de groep toe. “De zeer gevulde cursusmap die we bij aanvang ontvingen, veroorzaakte in eerste instantie een kleine schok. Maar dat kwam helemaal goed. Het waren goed voorbereide avonden, waarin theorie en praktijk met elkaar werden verbonden en veel casussen aan bod kwamen. We hebben in vier sessies volop handreikingen gekregen om in de praktijk mee aan de slag te gaan."

Andere berichten