Basilieken sluiten heilig jaar af

24 november 2016

Op 20 november 2016 sloot paus Franciscus de heilige deuren van de Sint Pietersbasiliek te Rome. Hiermee is het Heilig Jaar van de Barmhartigheid geëindigd. In het bisdom Breda concentreerden de activiteiten zich rond de drie basilieken. De medewerkers van deze kerken kijken tevreden terug op het afgelopen jaar.

Nadruk op vieringen in Oudenbosch
Peter Hoefnagels is als diaken verbonden aan de H. Bernardusparochie in de gemeente Halderberge. “In de basiliek van Oudenbosch vond iedere maand een gebedsviering plaats,” vertelt hij. “In deze vieringen stond een van de werken van barmhartigheid centraal. In de viering verwerkten we overwegingen van de heilige Augustinus van Hippo over de zeven werken van barmhartigheid. De viering sloot af met een moment van aanbidding. Gelovigen kregen de mogelijkheid het Sacrament van boete en verzoening te ontvangen.”

“Na de viering volgde steeds een geloofsgesprek. De laatste viering ging over het begraven van de doden. Madeleine Timmermann, hoofd geestelijke verzorging bij de Stichting Groenhuysen in Roosendaal, sprak over haar werk in een hospice.” Peter spreekt van een goede belangstelling. “Er kwamen steeds twintig tot dertig mensen.” Buiten deze vieringen bezochten groepen en individuele pelgrims de basiliek en passeerden de heilige deur. “Er waren ook voor hen regelmatig vieringen,” zegt Peter.

Veelheid van activiteiten in Hulst
In Hulst is Cecile van Tiggelen de motor achter de vele activiteiten die tijdens het Heilig Jaar in de basiliek van de H. Willibrordus georganiseerd zijn. “Het hele jaar door stond in de koorkerk een tentoonstelling van de zeven werken van barmhartigheid opgesteld,” vertelt ze. “Ongeveer 6.000 mensen hebben deze tentoonstelling bezocht. In de lijn van deze tentoonstelling ontwikkelden we een spel rond deze zeven werken. De meeste bezoekers reageerden positief,” aldus Cecile.

Buiten deze tentoonstelling somt Cecile nog een aantal hoogtepunten op uit het Heilig Jaar, zonder aan activiteiten tekort te willen doen. “De parochie organiseerde een lezingencyclus rond het thema barmhartigheid. Sprekers als bisschop Liesen, Leo Fijen, vicaris Verbeek en diaken Vincent de Haas belichtten de rijkdom van dit thema. We hebben een Zeeuwse bedevaart naar Lourdes georganiseerd. Pastoor-vicaris Wiertz heeft een beeld van paus Franciscus ingezegend. Dit staat nu bij de ingang van de basiliek. Cecile noemt ook een persoonlijk hoogtepunt. “We hebben via vrijwilligers van Amnesty International een parochie in Gambia kunnen helpen aan echte kerkklokken en een kruisweg.”

(Foto: website Heilig Jaar Zeeland)

De basiliek behoort tot de mooiste kerken van Nederland. Dat heeft zijn effect niet gemist. Uit het hele bisdom zijn groepen geweest die vieringen in de basiliek gehouden hebben en door de heilige deur gegaan zijn. Veelal combineerden ze dit met een bezoek aan de gezellige binnenstad van Hulst.

Cecile is tevreden. “Het is wel een vermoeiend jaar,” vindt ze. “De organisatie kost veel tijd. Als er geleide bezoeken waren, serveerden we speciale barmhartigheidskoek met koffie. Wat wel opviel is dat er veel belangstelling van buiten de parochie was. Zelf hebben we ons ook kunnen presenteren.” Cecile noemt als voorbeeld de Ho-Evendag voor de pastorale beroepskrachten en medewerkers van het bisdom. “Zij speelden allemaal het Spel van de Barmhartigheid. Daarmee zet je je parochie op de kaart.”

Tentoonstelling en geloofsgesprekken Oosterhout
De H. Catharinaparochie te Oosterhout organiseerde van 14 februari tot 19 maart 2016 in de basiliek van Oosterhout een tentoonstelling rond de lijkwade van Turijn. Deze trok bijzonder veel bezoekers. In het kader van het Heilig Jaar vonden binnen de parochie geloofsgesprekken plaats. De parochie besteedde bijzondere aandacht aan het sacrament van boete en verzoening en de eucharistische aanbidding.

 

Andere berichten