Barmhartigheidszondag: inzegening beeld paus Franciscus

13 april 2016

Pastoor-vicaris W. Wiertz zegende op 2 april een beeld van paus Franciscus. Op deze dag vierde de Kerk Barmhartigheidszondag. Het beeld is vervaardigd door de Zeeuws-Vlaamse priester en beeldhouwer Omer Gielliet en staat nu in de tuin van de H. Willibrordusbasiliek te Hulst.

“Het beeld is ons aangeboden,” zegt vicaris Wiertz, “met de bedoeling het in de tuin van de basiliek te plaatsen. We hebben dit geschenk graag aanvaard. We hebben er bewust voor gekozen het beeld op 2 april in te zegenen. Op Beloken Pasen (de tweede zondag van de Paastijd) viert de Kerk de zondag van de barmhartigheid. Barmhartigheid is een kernthema van deze paus. Hij heeft dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitgeroepen. Deze samenloop zorgde ervoor dat we gekozen hebben om deze zondag het beeld in te zegenen.”

Zo stond er op 2 april na de viering van de eucharistie een groep van vijftig mensen bij de basiliek om de inzegening bij te wonen. Vicaris Wiertz belichtte in het kort de achtergronden van dit beeld. De kunstenaar, Omer Gielliet, werd bijzonder geraakt door het bezoek van paus Franciscus aan het vluchtelingeneiland Lampedusa op 8 juli 2013. Dit was zijn eerste werkbezoek buiten Rome. Paus Franciscus riep daar op tot broederlijke solidariteit met vluchtelingen uit Afrika en Azië en hekelde de globalisering van de onverschilligheid. Gielliet beeldde de paus in alle eenvoud af. Hij heeft een grappige glimlach en zijn bril staat een beetje scheef. Hij keert zijn handpalmen naar de mensen alsof hij wil zeggen: “Hier ben ik.”

De paus lijkt uit een ei te komen. Het opengebroken ei verwijst naar de Verrezen Christus. Op deze wijze maakt Gielliet in het beeld een toespeling op het vernieuwende elan van de paus. De achterkant toont een duif (teken van de heilige Geest) met een sleutel in de bek (een verwijzing naar de apostel Petrus).

Omer Gielliet is terecht geraakt door paus Francscus, aldus vicaris Wiertz. “De paus is letterlijk uit het goede hout gesneden, Het is een eenvoudig beeld vanwege de eenvoud van de paus.”

 

Andere berichten