‘Back to Church: Kerkproeverij’ daagt uit om mensen persoonlijk uit te nodigen

22 juni 2018

Verwelkomen is goed, maar uitnodigen nog beter. Dat is kort gezegd de boodschap van ‘Back to Church: Kerkproeverij’ 2018. Een brief, die via de bisdommen wordt verstuurd, nodigt parochies uit om mee te doen met de actie. ‘Back to Church: Kerkproeverij’ wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden, in het weekend van 15 en 16 september.

Het afgelopen jaar deden tientallen parochies mee met de actie. Om nog meer parochies in de gelegenheid te stellen mee te doen, kan nu worden gekozen voor andere data. Praktisch concentreren de landelijke publiciteit en ondersteuning zich echter op 15 en 16 september. Nieuw dit jaar is dat parochies die meedoen aan de actie een brochure ontvangen over het kerkgebouw om uit te delen in de viering van ‘Back to Church: Kerkproeverij’. De brochure laat zien hoe een kerkgebouw is ingericht en wat de betekenis daarvan is. De uitgave wordt gratis ter beschikking gesteld in samenwerking met katholiekleven.nl en rkkerk.nl en kan kosteloos worden aangevraagd via contact@katholiekleven.nl.

‘Back to Church: Kerkproeverij’ is een van oorsprong Engels initiatief. Het werd in 2017 in Nederland geïntroduceerd vanuit de Raad van kerken Nederland. De Nederlandse bisschoppen schaarden zich achter het idee om kerkgangers te vragen voor een bepaalde zondag mensen uit hun eigen omgeving – bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, collega’s – uit te nodigen een keer mee naar de kerk te gaan.

Inmiddels is ‘Back to Church: Kerkproeverij’ in zeventien landen op gang gekomen. De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In de brief aan de parochies staat daarover: “Veel parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch welkom, de deur staat toch open?” Mensen kunnen echter toch een drempel ervaren, die hen tegenhoudt om de stap te zetten. ‘Back to Church: Kerkproeverij’ spoort daarom aan: “Een persoonlijke uitnodiging kan echt het verschil maken.”

“Het vraagt van de kerkgangers om hun schroom te overwinnen en op de mensen om hen heen af te stappen.” ‘Back to Church: Kerkproeverij’ daagt uit om te bouwen aan een cultuur die uitnodigend is en die de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan verlaagt. Dat vraagt om geloof en vertrouwen, aldus de brief.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten