Aswoensdag: start van de Vastenestafette en begin van de voorbereiding op het Paasfeest

9 maart 2011

Op 9 maart 2011 startte op Aswoensdag de Vastenestafette van het bisdom Breda met een eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal in deze stad. Bisschop Van den Hende celebreerde deze viering en legde de aanwezigen de as op.

Op weg naar Pasen
“We markeren het begin van de Veertigdagentijd,” zei de bisschop in zijn homilie. “Aan het einde van die periode van ruim veertig dagen vieren we op Pasen de opstanding van Christus uit de dood. We vieren dat Gods liefde sterker is dan de dood. We vieren het nieuwe leven dat eeuwig duurt. Een mooier en belangrijker feest dan Pasen is er voor ons christenen eigenlijk niet.”

Ons dagelijks leven opnieuw afstemmen
“Maar nu is het nog geen Pasen,” vervolgde hij. “Vandaag beginnen we aan de voorbereiding op dat grote feest van Pasen. De Veertigdagentijd is één lange aanloop naar Pasen. Maar die aanloop naar Pasen hebben we hard nodig. Want, voordat we het nieuwe leven van Christus oprecht kunnen vieren, moeten we als christenen eerst ons dagelijks leven opnieuw afstemmen op het nieuwe leven van de Heer.”

Start Vastenestafette
Bisschop Van den Hende memoreerde in het openingswoord de start van de vastenestafette die bisdombreed gehouden wordt. Met de viering van Aswoensdag stond het begin van de vastenestafette in het teken van het gebed. Het ontvangen van een Askruisje is een teken dat je je tijdens de Veertigdagentijd voorneemt te groeien in geloof en extra tijd neemt voor gebed, dienst aan de naaste en tevens je levensstijl versobert.

Op meer dan dertig plekken
Hubert Janssen, missiesecretaris van het bisdom van Breda, over de Vastenestefatte: “Meer dan 30 gemeenschappen hebben zich al ingeschreven. We zijn blij dat de estafette zo leeft. De activiteiten zijn zeer divers en brengen ook de dienst aan de naaste goed onder de aandacht. Sobere maaltijden en lezingen van Ad Rops, die eind vorig jaar met Vastenaktie naar de Filippijnen reisde, drukken bijvoorbeeld onze solidariteit uit met mensen op de Filippijnen. Maar er zijn ook een wandeling, boekenbeurs en studieuze bijeenkomsten”

Blog op de bisdomsite
De Vastenestafette trekt zaterdag naar de Emmauskerk in Terneuzen waar in het kader van de Vastenaktie een boekenbeurs plaatsvindt. In de tussentijd volgt het blog op de website van het bisdom de Vaderlezingen van het getijdengebed.

  • Voor de bijdragen van het blog van de Vastenestafette, klik hier
  • Voor de homilie van bisschop Van den Hende, klik hier

 

Andere berichten