Aswoensdag: “nu minderen om meer leven met God”

27 februari 2020

Tijdens de eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal op woensdagochtend 26 februari, zegende bisschop Liesen de as die op dezelfde dag werd gebruikt voor de Aswoensdagvieringen in het Bisdom Breda. Tijdens de viering ontvingen gelovigen een askruisje op hun voorhoofd. Rector Schnell concelebreerde en diaken Vincent de Haas verleende liturgische assistentie bij de viering, die muzikaal werd opgeluisterd door cantor Jan Schuurmans.

Voorbereiding op Pasen
Tijdens de viering ontvingen een aantal diakens de door bisschop Liesen gezegende as om deze in hun eigen parochiegemeenschappen op te leggen aan de gelovigen. In zijn homilie stond de bisschop stil bij de betekenis van de Veertigdagentijd. Aswoensdag luidt de voorbereiding in op het grote feest van Pasen. Wij zijn sterfelijk. Door Christus zijn we verbonden met de eeuwige God. Deze band begint met ons doopsel. Met Pasen hernieuwen wij onze doopbeloften. Gedurende de Veertigdagentijd bereiden wij ons hierop voor. De as herinnert ons aan onze vergankelijkheid maar ook aan onze band met de onvergankelijke God.

“Gebed, vasten en het geven van aalmoezen zijn middelen om deze liefde te zuiveren en sterker te maken,”

In de vastenperiode doen we afstand van allerlei dingen, zo vertelt de bisschop. “In het gebed doen we afstand van onze eigen tijd. Als we bidden geven we een stukje tijd aan God. Als we minderen met voedsel vullen we onszelf niet. We maken ruimte voor God en kunnen ervaren wie Hij voor ons wil zijn. We kunnen onszelf afvragen in hoeverre we God daadwerkelijk zoeken.”

Paus Franciscus maakt zich sterk voor een integrale ecologie. Het gaat er de paus om dat we gelovig omgaan met al wat God ons gegeven heeft. Deze liefde tot God kan niet zonder liefde voor de ander. “Gebed, vasten en het geven van aalmoezen zijn middelen om deze liefde te zuiveren en sterker te maken,” aldus de bisschop in zijn homilie. “We minderen nu om meer te leven met God.”

Tijdens de Veertigdagentijd houdt het Bisdom Breda een ‘vastenestafette.’ Met een online kaart worden initiatieven rondom vasten in de parochies zichtbaar gemaakt.

 

Andere berichten