Armoedeonderzoek 2016: kerken geven meer dan 36 miljoen euro uit aan hulp

31 oktober 2016

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding.

Het onderzoek werd vrijdag 28 oktober aangeboden door Mgr. Gerard de Korte (Kerk en samenleving namens de bisschoppenconferentie) en ds. Réne de Reuver (scriba PKN) aan Christien Bronda, directeur van Participatie en Decentrale Voorzieningen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Bij kerkelijke krimp: groei van hulp
Diaken Wim Tobé, functionaris voor de caritasinstellingen in het bisdom Breda, was aanwezig bij de presentatie. “Ruim een honderdtal personen uit heel Nederland verzamelden zich in Utrecht voor de presentatie van het Armoederapport 2016. De uitslag was al snel heel duidelijk: de armoede in Nederland groeit. Daarnaast blijkt uit de cijfers van de katholieke caritasinstellingen en de protestantse diaconiën, dat in het kielzog van de groeiende armoede ook de ondersteuning vanuit de kerken sterker wordt. Ondanks dat de meeste kerken moeten spreken van krimp in hun gelederen, is er juist een groei van de hulp vanuit de kerken.”

Voorbeeld: Bergen op Zoom
Vanuit het bisdom Breda nam Ans Stuart uit Bergen op Zoom deel aan het panelgesprek. Wim Tobé: “Betrokken met het werk en ervaring van vele jaren, wist zij enthousiast over te brengen dat hulp bij armoede mede vanuit de christelijke gemeenschappen een zegen kan zijn voor allen die bij hen aankloppen. Ze gaf het voorbeeld van het ‘schoenenproject’ voor daklozen in Bergen op Zoom. Dat project oogstte alom belangstelling en waardering. Dat laatste gold voor veel blijken van ondersteuning, inzet en hulpverlening.”

Wim Tobé beveelt het rapport van harte in de belangstelling aan: “Het rapport bevat aanbevelingen voor de landelijke overheid, voor de lokale overheden en voor kerken met hun diaconale organisaties. Het zal armoede niet altijd kunnen voorkomen, maar zij dragen wel bij aan de bestrijding van de armoede.”

Lees meer op:

Andere berichten