Armoedeonderzoek 2013

19 maart 2013

Sinds 2002 wordt er om de twee jaar in Nederland een groot armoedeonderzoek gehouden. Hieraan werken een dertiental christelijke kerken en instanties mee. Diaken Wim Tobé informeert caritasinstellingen en parochies over het Armoedeonderzoek 2013.

Wim Tobé is caritas functionaris voor het bisdom van Breda. Hij vraagt om medewerking aan het onderzoek. “De resultaten van het onderzoek zijn altijd confronterend, maar bieden ook inzichten,” geeft hij aan.

“Dit grootschalig onderzoek naar armoede kan pas slagen als er vanuit de parochies alle medewerking wordt gegeven. In het bijzonder wordt er een beroep gedaan op de caritasbesturen.” Pastorale beroepskrachten, caritasbesturen, parochiebesturen en  besturen IPV’s ontvingen daarom de nodige informatie over het onderzoek.

In het Armoedeonderzoek 2013 wordt opnieuw navraag gedaan hoe parochiële caritasinstellingen, diaconieën en andere kerkelijke organisaties in Nederland mensen in nood hulp verlenen, om hoeveel aanvragen het gaat en welke bedragen daarmee gemoeid zijn.

Wim Tobé: “Dit onderzoek is werkelijk belangrijk omdat aan de hand van de kerkelijke hulpverlening een gesprek kan worden aangegaan over de armoedebestrijding en kan worden gereageerd op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.”

Op 31 oktober 2013 wordt het rapport gepresenteerd.

 

Andere berichten