Antoniusacademie over ‘zorg in de wijk’

14 mei 2012

Op vrijdag 11 mei organiseerde het bisdom van Breda een rondetafelconferentie over zorg in de wijk. Het gesprek ging over de vraag: Wat zijn de gevolgen van decentralisatie, extramuralisering en ‘vermarketing’ van de zorg en hoe kunnen de wijk, parochie en andere betrokkenen omgaan met (nieuwe) uitdagingen?

Een aantal mensen werd gevraagd om deze vraag vanuit hun deskundigheid te beantwoorden:

– Dhr. J.L.L. Pelgrims, Raad van bestuur Tante Louise-Vivensis
– Mw. J.C. Zasburg, voorzitter van het bestuur van Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen
– Dhr. K.G Jonkers, mantelzorger, vrijwilliger Beweging van Barmhartigheid Breda en Zonnebloem. Voorheen verzorging van opleidingen en personeelszorg bij Defensie
– Mw. L.M. Post, zelfstandig ondernemer persoonlijke verzorging en verpleging
– Professor dr. diaken A.H.M. van Iersel, diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk

De bisschop van Breda, mgr. Liesen, en medewerkers van de bisdomstaf namen deel aan deze Antoniusacademie.

Exra zorginzet nodig
Ter sprake kwamen onder meer de extra zorginzet die nodig is in de leefomgeving en in de wijk door vrijwillige mantelzorgers, wijkverpleging, etc. Zelfs als er geen bezuiniging van subsidies komt voor de vrijwilligersondersteuning, en zelfs als er geen vrijwilligers afhaken, dan nog is de golf aan hulpvragen niet op te vangen. Deze toename ontstaat, omdat veel van de zorg voor het groeiend aantal dementerenden op hun omgeving zal gaan neerkomen. Niet alleen in omvang, maar ook in intensiteit.

Er werd ook gesproken over de vraag of de vrije markt werkt in de zorg. Die gaat immers uit van de regie die mensen zelf wensen, maar waartoe ze soms niet meer in staat zijn. Ook komt het voor dat de wens van een zorgbehoevende niet overeenkomt met de mogelijkheden van een hulpverlener. Niet alleen de bezuinigingen of de groei van de zorgvraag, maar ook de markt zelf drukt op de vrijwilligers en mantelzorgers.

Bisschop Liesen, die aan het eind van de bijeenkomst een korte reflectie gaf, wees er op dat ‘zorg’ heel oorspronkelijk bij het mens zijn hoort. Zorg is niet alleen een kwestie van ontvangen, maar in zorg geef je als mens, het meest eigene van jezelf.

Antoniusacademie: ronde tafel conferentie
De Antoniusacademie is een forum waar mensen uit Kerk en samenleving op uitnodiging van de bisschop van Breda bij elkaar komen om een thema uit de sociale leer van de Kerk nader uit te werken en uit te dragen. De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de H. Antoniuskathedraal.

De Antoniusacademie is een ronde tafel conferentie om de visies op een vraagstuk zo goed mogelijk uit te wisselen. Deelnemers worden gevraagd om vanuit hun werksfeer een statement voor te bereiden over de voorliggende vraag. De statements worden in enkele rondes bevraagd en toegelicht. Elke deelnemer brengt zo zijn of haar informatie in, en doet nieuwe informatie op.

Een boodschap voor rijk en arm
De heilige Antonius (12e-13e eeuw) is de patroonheilige van de kathedraal in Breda. De heilige Antonius had in zijn tijd veel oog voor het leven en de ontplooiingskansen van individuele armen. Hij kwam voor hen op in zijn prediking én door zijn concrete voorbeeld. Antonius had ook zorg voor rijken en machtigen, namelijk dat zij door zijn prediking op hun beurt evenzeer oog zouden krijgen voor het leven van de kleinen en hen als mens, naar Gods beeld geschapen, zouden herkennen en erkennen.

 

Andere berichten