Analecta special 2012: Samenvoeging van parochies

26 april 2012

Parochies, caritasinstellingen, pastorale teams en regionale projectgroepen in het bisdom van Breda ontvangen van het bisdom een speciale uitgave van Analecta. Deze nieuwe speciale uitgave van de Analecta bevat een protocol en andere informatie om de samenvoeging van parochies goed te laten verlopen.

Ook in 2011 verscheen een Analecta special. Die bevatte de regelingen voor de organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband. De nieuwe Analecta die nu verschijnt sluit aan bij de uitgave uit 2011.

Elk samenwerkingsverband schrijft een parochieplan. Goedgekeurd door de bisschop van Breda geeft het parochieplan aan hoe het samenwerkingsverband zich in de komende jaren zal ontwikkelen. De Analecta special 2012 geeft aan waaraan de opzet en inhoud van een parochieplan moeten voldoen.

Parochies en caritasinstellingen die meer informatie willen naar aanleiding van deze Analecta kunnen contact opnemen met drs. Geerten Kok, projectleider ‘In de duizend gezichten van Uw volk’

 

 

Andere berichten