Algemene audiëntie paus Franciscus over de deur van barmhartigheid

26 november 2015

Op 18 november sprak paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie over de betekenis van de heilige deur in het jaar van de barmhartigheid. “We naderen het heilig jaar, waarin er een heilige deur zal zijn, de deur van Gods grote barmhartigheid. Daarnaast is er ook de deur van ons hart, om Gods barmhartigheid te ontvangen en zelf op onze beurt barmhartigheid te betonen.” Daarbij mogen we al degenen die op onze deur kloppen verwelkomen.

Er zijn nog steeds plekken ter wereld waar deuren niet op slot worden gedaan, maar er zijn ook veel plekken waar dit wel zo is. Dat kan zo zijn, gaf de paus aan, maar het moet niet het leidende idee worden voor hoe we leven als gezin, als stad, maatschappij, of Kerk. De deur moet regelmatig worden opengedaan om te zien of er misschien niet iemand buiten wacht, die niet de moed, de kracht of het vertrouwen heeft om aan te kloppen op ons christelijke hart, of op de deuren van onze kerken.

Deuren zijn drempels, doorgangen, grenzen. Paus Franciscus: “Een deur beschermt en mag niet worden geforceerd. Integendeel, het is nodig om toestemming te vragen om binnen te komen. Gastvrijheid licht op bij de vrijheid om te verwelkomen.”

De Kerk is de deur naar het huis van de Heer. Ze staat open voor de schapen die de Herder brengt, ook de schapen die verloren waren in de bossen en waar de Goede Herder naar op zoek ging.

De paus benadrukte aan het einde van zijn catechese dat de heilige Familie van Nazareth heel goed wist wat het betekende om voor een dichte deur te staan. De paus sprak de hoop uit dat christelijke gezinnen van de toegang tot hun huis een klein teken mogen maken van de grote deur van Gods barmhartigheid en welkom.

Op 8 december opent de paus de heilige deur in de basiliek van Sint Pieter. Daarna volgen op 13 december heilige deuren in Rome en in bisdommen wereldwijd.

Andere berichten