AfterSummerschool: feest van geloof

21 oktober 2008

Van 15 tot en met 19 oktober verzamelden zich een flinke groep jongeren uit het bisdom Breda in de Paulusabdij in Oosterhout voor de tweede editie van de Summerschool. Na vijf intensieve dagen gingen ze moe maar voldaan naar huis.

Cadeau van de bisschop
De Summerschool is een initiatief van bisschop Van den Hende. Bij zijn aantreden als bisschop van Breda zei hij dat hij wilde stimuleren dat er een goed aanbod is voor jonge mensen, en dat jongeren die contact hebben met de Kerk hun geloof kunnen verdiepen. De Summerschool is hier een voorbeeld van. Het jongerenplatform van het bisdom Breda nam de uitdaging aan en presenteerde de Summerschool als een cadeau van de bisschop aan de jongeren.

Kerkelijk jaar
Gedurende vijf dagen kwamen de jongeren samen rond de thematiek van het kerkelijk jaar. Ze verdiepten zich in de belangrijkste feesten en leerden van alles over de manier waarop in de liturgie en in het geloof daarmee wordt omgegaan. De donderdag stond in het teken van de Advent en de Kersttijd, terwijl op zaterdag alles draaide om de Paastijd. De tussenliggende vrijdag was bedoeld voor de ‘tijd door het jaar’. Op deze dag was er veel aandacht voor het gebed en dan met name het Onze Vader en het Wees Gegroet.

Intens beleven
Elke dag kende een vaste opbouw: tijdens de ochtenduren werd er les gegeven. De middag was gereserveerd voor een ontmoeting met iemand die getuigend kwam vertellen over hoe het onderwerp van de ochtend in zijn of haar leven een rol is gaan spelen. De middag werd afgesloten met een gesprek onderling, waarin de jongeren werden uitgedaagd om hun eigen gedachten te formuleren. Een vol programma dus. Maar ook een intens programma dat veel opriep: vragen en ook herkenning.

Samen vieren
Een belangrijk onderdeel van de Summerschool zijn de dagelijkse vieringen. De Summerschool vond plaats in de Paulusabdij, waar de gemeenschap van Chemin Neuf haar thuis heeft. Een deel van de dag volgden de jongeren dan ook het ritme van bidden en vieren van de gemeenschap. De dag werd telkens in de eigen groep afgesloten met een dagsluiting in de kapel. Op zaterdagavond – de avond na de lesdag over Pasen – was dit met name indrukwekkend. De jongeren vierden die avond als Pasen.
Bij het weggaan zei een jongere dan ook: “Deze dagen waren een feest van geloof. Ik heb nog nooit zoveel geleerd in zo korte tijd.” Iets wat de meeste jongeren volmondig beamen zullen. En ook was er nog een advies voor de bisschop: "Volgend jaar weer, he!”

Voor meer informatie over de Summerschool en andere activiteiten van het jongerenplatform: jongerenpastoraat@bisdombreda.nl.

Stof tot nadenken tijdens de AfterSummerschool.

Andere berichten