Afsluiting termijn DPR

10 december 2006

Op vrijdag 8 december was de Diocesane Pastorale Raad (DPR) voor het laatst bijeen. De zittingstermijn van zes jaar is om. De DPR-vergadering kwam bijeen op Zeeuwse bodem, in het verbouwde voormalig klooster te Rilland. De bisdomleiding neemt nu een pauze om zich met de Bisdomraad te buigen over de opzet van de nieuwe DPR. De vraag is hoe die moet worden samengesteld en georganiseerd met het oog op de implementatie van de nieuwe diocesane beleidsnota. Daartoe is wellicht een andere opzet en werkwijze beter geschikt.

Grote waardering
De bisdomleiding gaf uiting aan zijn grote waardering voor deze DPR, mede vanwege de goede en plezierige verhouding. Ook prees de bisdomleiding de vergadervoorzitter, de heer J. Jansen, die de DPR voorafgaand aan deze periode reeds vele jaren leidde. Bisschop-coadjutor Van den Hende noemde het samenkomen van grote waarde, omdat dit van communio, gemeenschap, getuigt.

Open en direct contact
Na een bespreking van het recent in het bisdom gestarte Fakkelproject blikten de vergadering en de bisdomleiding terug op zes jaar samenwerken. Vicaris Vincent Schoenmakers concludeerde dat de DPR, die een beleidsadviserende taak heeft, de verwachting waar had gemaakt die zes jaar geleden bij de start werd uitgesproken. De bisdomleiding zocht destijds een open en direct contact met de DPR, zodat deze de beleidsontwikkeling meer op de voet en meer rechtstreeks kon volgen. Daarvoor werd toen de DPR anders samengesteld en in omvang beperkt tot veertig leden.

Veel invloed
Tijdens de termijn van deze DPR kwam de diocesane beleidsnota tot stand die op 20 januari wordt gepresenteerd. Bob van Geffen, diocesaan directeur, benadrukte dat de periode van de DPR intensief is geweest. “De uitspraken en tendensen in de DPR waren steeds van invloed in de overwegingen en studiedagen van de Bisdomraad. Indirect heeft de DPR dan ook veel invloed gehad, die verder strekte dan de formele uitspraken, hoewel dat voor de vergadering zelf misschien lang niet altijd zichtbaar was. Deze DPR heeft een duidelijke rol gespeeld in het beleidsproces.”
De Zeeuwse delegatie, die destijds de bezinning had gehouden tijdens de eerste bijeenkomst van deze DPR-periode, sloot nu de zittingstermijn af met een moment van terugzien en gebed.

Na de vergadering bestond het laatste deel van de agenda uit een gezamenlijke maaltijd. Vicaris Schoenmakers en bisschop Muskens sloten deze laatste bijeenkomst af in grote dankbaarheid jegens de DPR-leden en met gebed.
Veel leden van de DPR spraken uit bereid te zijn opnieuw de DPR te bemensen, wanneer de bisdomleiding hen daartoe zou vragen.

Andere berichten