Afsluiting Pinksterestafette

18 augustus 2020

Na een laatste overdracht van het pinkstervuur en een geloofsbrief, kwam er afgelopen weekend een einde aan de Pinksterestafette van het Bisdom Breda. In de eucharistieviering op zondagochtend 16 augustus werd een delegatie van de Lievevrouweparochie onthaald in de H. Antoniuskathedraal, waarmee de keten van de estafette sloot.

De Pinksterestafette werd bijgehouden op een speciale weblog. 23 geloofsbrieven, meer dan 150 foto’s, tal van geloofsgesprekken en verschillende video’s werden op deze pagina verzameld. “De geloofsgesprekken,” zo sprak bisschop Liesen in zijn homilie, “hebben duidelijk gemaakt hoe goed het is om het vuur van het geloof te delen en hoe moeilijk of onmogelijk het is om het in je eentje brandend te houden.”

Geloofsgesprekken
Maar er schuilt volgens de bisschop een gevaar in als we denken dat we het vuurtje op eigen houtje brandend kunnen houden. Kijken we dan nog wel naar wat God wil? “We zijn er nu eenmaal goed in om de dingen te verdraaien naar ons eigen voordeel.” Daarmee maakte de bisschop een bruggetje naar het evangelie van de zondag. Ook daarin zijn geloofsgesprekken te herkennen: tussen Jezus en de Kananeese vrouw, en een gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen. “Het evangelie wil de nadruk leggen op het antwoord dat de Kananeese vrouw geeft. Zij is bereid tot de honden gerekend te worden, zolang Jezus haar Heer is en goed voor haar zorgt. Dat is een andere houding dan die de leerlingen hadden. Zij kenden wel de waarheid, maar waren geneigd exclusief te denken, waarmee zij God als het ware in hun broekzak hadden.”

“Er werd geluisterd en gedeeld, er was openheid en respect en het mooiste van al ….. we voelden God in ons midden!”

Op zaterdagavond 15 augustus, op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, vormde de Lievevrouweparochie het begin van de afsluiting van de Pinksterestafette. De parochie was de laatste wisselplek voor het pinkstervuur. Aan het begin van de viering werd de geloofsbrief van de Pater Damiaanparochie voorgedragen. In de brief kwam openhartig naar voren wat er met de deelnemers van het geloofsgesprek gebeurde: “We keerden even naar binnen in onszelf, lieten de vragen op ons inwerken en legden de vragen voor aan ons hoofd en aan ons hart. Toen kwamen de verhalen. Er werd geluisterd en gedeeld, er was openheid en respect en het mooiste van al ….. we voelden God in ons midden!”

Luisterrijke stoet ter ere van Maria
In zijn overweging ging pastoor-vicaris Paul Verbeek in op de symboliek van de open handen die voor vrede staan. In deze tijd van corona brengt het uiten van hartelijkheid en nabijheid allerlei onmogelijkheden met zich mee. “Maria is de moeder van de tederheid, de moeder van de open handen,” aldus de vicaris. Hij herkent in het coronavirus een vijand die overwonnen moet worden. “Maria staat zo dicht bij God,” zo weet de vicaris, “dat we ons tot haar kunnen richten om God te vragen zijn Goede Geest te sturen om ons te helpen.” De vicaris bracht ook een belofte van zijn parochie in herinnering: “zodra we deze vijand overwonnen hebben, komt er wederom een luisterrijke stoet ter ere van haar door onze stad.”

 

 

 

Andere berichten