Afsluiting DiaconActionweekend in Breda

21 november 2012

In het weekend van 16-18 november zijn verschillende tiener- en jongerengroepen door heel Nederland in actie gekomen voor een goed doel in de eigen omgeving. Jongeren werden uitgedaagd om de medemens te helpen, en op deze manier de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen.

DiaconAction
Zo ook in het bisdom van Breda. Zo organiseerde de Rock Solid tienergroep van de Jeruzalemparochie Breda een activiteit waar tieners in ontmoeting kwamen met senioren uit de parochie. Samen bekeken ze een film bekeken waar de vriendschap tussen een kind en een oudere centraal stond: ‘Le Papillon’. De film was indrukwekkend en het was het een gezellige bijeenkomst, aldus een van de deelnemers.

WJD-jongerenviering
’s Middags vond de maandelijkse WJD-jongerenviering plaats in de Petrus en Pauluskerk van Breda. Vicaris Wiertz was celebrant in de viering en leidde de bijeenkomst die hierop volgde. Samen met de jongeren ging de vicaris aan de slag met diaconie, en dan vooral de werken van barmhartigheid.

Opdrachten en gesprek
Na een korte inleiding daagde hij de jongeren uit om creatief aan de slag te gaan. “Schrijf in 150 woorden wat jouw ervaringen zijn met de werken van barmhartigheid, wat is jouw droom?” gaf de vicaris de jongeren als opdracht. Ook werden ze aangezet om er een tekening over te maken en een gedicht van elf regels, een ‘elfje’.

Medewerker voor het jongerenpastoraat Nancy van der Zande: “De creatieve opdracht bleek een leuke uitdaging voor de jongeren, en iedereen ging enthousiast aan de slag. Bij de nabespreking bleek dat er hele mooie resultaten uitkwamen. Zo was het vaak moeilijk om te bedenken wat voor letterlijke werken van barmhartigheid jongeren deden, maar waren ze wel in de weer om familie en vrienden bij te staan waar nodig. Op de vraag over de droomsamenleving voor de jongeren kwamen onder andere de volgende waarden aan bod: men houdt rekening met iedereen, heeft respect en ziet naar elkaar om. Een mooie ambitie die we vast willen houden.”

De volgende WJD-jongerenviering
De volgende WJD-jongerenviering met geloofsgesprek vindt plaats op zondag 16 december in Middelburg (Petrus en Pauluskerk). Jongeren zijn welkom vanaf 15.00 uur om mee te vieren, en samen te leren over een onderwerp in het kader van het Jaar van het Geloof: het document van het Tweede Vaticaans Concilie over het sociale leven, Gaudium et Spes.

 

Andere berichten