Afscheid van Norbert Schnell als rector. “De Kerk is hem lief”

9 juli 2021

Op zondag 27 juni 2021 nam rector Schnell afscheid van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven na een dienstverband van 11 ½ jaar. Hij wordt pastoor in de parochie van Breda Centrum en de H. Maria Magdalenaparochie in Breda-West.

Naast bisschop Liesen van Breda waren bisschop Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, bisschop Bonny van het bisdom Antwerpen en bisschop Van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden bij het afscheid aanwezig.

De bijeenkomst begon met een eucharistieviering in de grote kapel. Rector Schnell was de hoofdcelebrant. Zijn opvolger, Patrick Kuipers concelebreerde samen met Marc Lindeijer SJ, vormingsprefect van de opleiding, en Bart Beckers SJ, spirituaal van de opleiding. Diaken Vincent de Haas verleende samen met de pas gewijde diaken Sander Verschuur diaconale assistentie.

In een kleinere kerkprovincie heb je elkaar nodig
In het officiële gedeelte presenteerde bisschop Liesen kort de nieuwe rector, Patrick Kuipers. Hij is net als zijn voorganger priester van het aartsbisdom Utrecht. Bisschop Liesen toonde zich verheugd over deze benoeming. In een kleinere kerkprovincie heb je elkaar nodig. Rector Kuipers was, toen er een beroep op hem gedaan werd, meteen bereid hieraan gehoor te geven. Hij keek uit naar een goede samenwerking. Rector Kuipers bedankte hem voor het in hem gestelde vertrouwen.

Opdracht om leerlingen te maken
Vervolgens stond de bisschop stil bij het rectoraat van Norbert Schnell. Hij memoreerde dat rector Schnell voordat hij op Bovendonk begon al tien jaar als rector in Utrecht gewerkt had. In de afgelopen jaren had bisschop Liesen vaak met plezier gesprekken met Norbert gevoerd. Naast zijn rectoraat vervulde Norbert Schnell verschillende pastorale functies en schreef hij een proefschrift over de Kerk als bruid van Christus. Bij de keuze voor dit onderwerp liet rector Schnell zich leiden door datgene wat nodig was voor de Kerk en de opleiding. Bisschop Liesen: “De Kerk bezit een schat die ze mag doorgeven. Door dit proefschrift worden we ons ervan bewust wie we zijn, namelijk leerlingen van Jezus Christus. Dit zijn we binnen een missionaire Kerk. We worden uitgedaagd om niet blind te staren op krimp, maar met vertrouwen naar de toekomst te kijken.” Hij besloot: “Het is onze opdracht om leerlingen te maken. Op een opleiding als deze gebeurt dat.”

De laatste twee jaar groeide bij rector Schnell het verlangen om in de parochie te werken. Ook in de parochie gaat het erom leerling te zijn en leerlingen te maken. De bisschop hield de aanwezigen voor dat het belangrijk is om je ook na de opleiding te blijven ontwikkelen.

“De Kerk is hem lief”
Henk Witte, docent aan de opleiding en een van de co-promotores van Norbert Schnell stond kort stil bij het proefschrift van Norbert. Hij benadrukte dat Norbert een man van de Kerk is. “De Kerk is hem lief.” Hij gaf een korte toelichting bij het “lekenpraatje” dat Schnell op 18 november 2020 vanwege coronamaatregelen voor een vrijwel lege zaal moest houden. Omdat niemand deze promotie kon bijwonen ontvingen alle aanwezigen een gedrukte uitgave van de presentatie.

“de vreugde van het christen-zijn”
In zijn dankwoord memoreerde rector Schnell de betekenis van zijn dissertatie voor zijn persoonlijke spiritualiteit. “Door het schrijven van een proefschrift neem je afstand van datgene waar je dagelijks mee bezig bent” vertelt Norbert. “Ik ontdekte dat ik in de eerste jaren van mijn werk gericht was op het opleiden van ambtsdragers die binnen het ‘kerkelijk systeem’ konden functioneren. Het institutionele stond voorop. Ik spreek nu liever over het vormen van mannen Gods die anderen nabij zijn. De focus ligt op de vreugde van het christen-zijn.” Hij bedankte nadrukkelijk de bisschoppen voor het in hem gestelde vertrouwen, te beginnen met kardinaal Simonis. Daarnaast richtte hij een woord van dank tot de stafleden, docenten, medewerkers en studenten voor de goede samenwerking. Een speciaal woord wijdde hij aan de Vlaamse studenten die een eigen geluid binnen brachten. Als symbool van overdracht schonk hij rector Patrick Kuipers een beeldje van een dirigent opdat hij in harmonie ieders talent tot zijn recht zou laten komen.

Naast rector Schnell namen ook de supervisoren Piet Hein Dieben, Lia van de Laar en spirituaal Thijs van de Zaal afscheid van de opleiding. De studenten Kevin Pluym en Sander Verschuur ontvingen uit handen van rector Schnell hun getuigschrift. Sander Verschuur is reeds transeunt diaken van het bisdom Rotterdam. Kevin Pluym is afkomstig van het Belgische aartsbisdom Mechelen-Brussel en ontvangt daar zijn diaken- en priesterwijding.

Andere berichten