Afscheid Patricia Valkenburg op Bovendonk

28 juni 2016

De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk nam op 26 juni 2016 afscheid van Patricia Valkenburg. Patricia Valkenburg was tien jaar als secretaresse aan de Priester- en Diakenopleiding verbonden. Het afscheid gebeurde tijdens de afsluiting van het studiejaar.

Rector Schnell prees Patricia voor haar vele werk op de achtergrond. Ze vervulde een spilfunctie op de opleiding. Rector Schnell karakteriseerde haar als accuraat, proactief en noemde met name haar rol bij de inrichting van de Johanneszaal en de kamers van het Antoniushuis waar ze getuigde van een goede smaak. Ze was discreet aanwezig en stelde de staf in staat zich te richten op haar kernactiviteit, de vorming en opleiding van studenten. Als dank overhandigde hij haar een kunstfoto van het trappenhuis van Bovendonk en een fotoboek. Patricia Valkenburg vertrekt naar Singapore waar haar man werkt. Tegelijkertijd maakte rector Schnell de naam van haar opvolgster bekend. Het gaat om Hanneke Oomen die haar functie als medewerkster van het secretariaat van het bisdomkantoor van het bisdom Breda gaat combineren met deze functie op de Priester- en Diakenopleiding.

De rector keek in zijn terugblik terug op een geslaagd jaar, waarin verschillende studenten een wijding ontvingen. Hij noemde Boris Plavcic die tot priester is gewijd voor het bisdom Rotterdam en Joeri Fleerackers en Johan Rutgers en Thai Nguyen, die recent de diakenwijding ontvingen en priester worden voor het bisdom Antwerpen, het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Breda.

De opleiding nam van verschillende studenten afscheid. Joeri Fleerackers heeft zijn hele opleiding op Bovendonk gevolgd en met succes afgerond. Hij ontving zijn getuigschrift. Johan Rutgers en Eli Stok (de laatste is priesterkandidaat van het bisdom Rotterdam) zijn alumni van de Tiltenberg. Zij ontvingen vanuit de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk stagebegeleiding. Hetzelfde gold voor Aristóteles Alencar pr. en Samuel Souza da Luz, beiden lid van de Braziliaanse religieuze gemeenschap Shalom.

Na het officiële deel volgde een gezellige informele barbecue die, vanwege de hevige regenval, zich afspeelde onder de arcaden van Centrum Bovendonk.

Wijdingen op Bovendonk, 22 mei 2016. (Foto: Johan Wouters)

Andere berichten