Afscheid pastoor De Maat als functionaris voor het jodendom

9 maart 2010

Woensdag 3 maart nam pastoor Paul de Maat afscheid als functionaris voor het jodendom. Hij droeg zijn functie over aan diaken Egbert Bornhijm. De overdracht geschiedde tijdens een minisymposium op het bisdomkantoor over de liturgische omgang met het jodendom.

Dr. Eric Ottenheijm, universitair docent voor Judaïca aan het departement Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht sprak over de joodse wortels van de eucharistie.

De plebaan van de Haarlemse St. Bavokathedraal, Hein-Jan van Ogtrop, ging in op de lezingen van het Oude Testament binnen het huidige kerkelijke leesrooster. Hij hield daarbij een warm pleidooi voor de lezingen van het Oude Testament.

Aan het eind van de bijeenkomst sprak bisschop Van den Hende pastoor De Maat kort toe. De bisschop sprak zijn dank uit voor de wijze waarop hij het aandachtsveld jodendom behartigde en onderstreepte die dank met een klein geschenk.

 

Andere berichten