Afscheid medewerkers bisdomkantoor en kennismaking

25 oktober 2010

Op donderdag 14 oktober 2010 namen Henk Kampert, Hein Paulissen, zr. Gertrude Boenders (franciscanes van Mariadal te Roosendaal) en Marc Bollerman afscheid van het bisdomkantoor. Hein Paulissen en zr. Gertrude Boenders waren verbonden aan het officialaat, Henk Kampert werkte voor het arbeidspastoraat en Marc Bollerman was diocesaan jongerenwerker.

Afscheid en opvolging
Bisschop Van den Hende prees Hein Paulissen en zr. Gertrude voor hun zorgvuldigheid in dienst van de rechtvaardigheid. Hij toonde zich verheugd dat mevrouw Leny van der Heijden, als hoofd van het officialaat, en Steven de Koning pr., als vice-kanselier, bereid zijn hun werk over te nemen.

Hij stond ook stil bij Henk Kampert. Ook bij hem zijn inzet voor de diaconie en het bedrijfspastoraat nauw verbonden met rechtvaardigheid. “De waardigheid van iedere menselijke persoon in het licht van de sociale leer van de Kerk was voor Henk Kampert steeds opnieuw de grote drijfveer om alert en dienstbaar te zijn aan concrete mensen in de samenleving en meer specifiek in de wereld van de arbeid.”

Diocesaan jongerenwerk
Diaken P. Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening, prees Marc Bollerman. “Je hebt het jongerenwerk diocesaan met grootse en creatieve activiteiten op de kaart gezet. En je hebt jonge mensen vanuit hun vragen en zoeken weten te interesseren voor geloof en Kerk en dieper nog in een God die mensen liefheeft.” Bollerman heeft ook gewerkt aan een kweekvijver van jonge mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor de Kerk. “Je opvolging was in die zin snel geregeld,” aldus diaken Hoefnagels.

‘Het was een schitterende dag’
Zr. Gertrude Boenders was met haar 87 jaar de nestrix van het bisdomkantoor. “Ik heb erg genoten van het afscheid,” zegt ze. “Het was een schitterende dag. Ik verwachtte een lunch met broodjes, maar er werd een schitterend warm en koud buffet geserveerd. Indien het nodig is, wil ik nog wel komen, maar ik moet dan gehaald worden,” verklaart ze kordaat. “Mevrouw Van der Heijden heeft alles nagezien en gezegd dat mijn werk in orde was. Dus ik wacht af.” Nu zit zr. Gertrude niet stil. Ze verricht nog verschillende werkzaamheden binnen haar congregatie. Ze somt deze op: “Ik stel de roosters voor de vieringen samen. Ik ben lector en ga voor in Woord- en Communiediensten in onze gemeenschap.”

Hein Paulissen werkt als pastoraal werker in de regio Steenbergen, Marc Bollerman als beleidsmedewerker jeugd en jongeren voor de Nederlandse bisschoppenconferentie en als pastoraal werker in de regio Dongemond. Henk Kampert gaat per 1 december met pensioen.

 

Andere berichten