Afscheid Martina Meul als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs

29 april 2016

Op 28 april nam Martina Meul afscheid als bisschoppelijk gedelegeerde in het bisdom Breda voor het katholiek onderwijs. Ze werkte sinds 2009 op het kantoor in de Veemarkstraat. Ze kijkt terug op een periode met veel goede contacten met het onderwijs: het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de pabo.

Martina was twintig jaar werkzaam in het onderwijs in Vlaanderen. Daarvan was ze zestien jaar leerkracht (groep 7-8) en vier jaar schoolhoofd. Voordat ze in dienst trad bij het bisdom Breda was Martina identiteitsbegeleider bij de DKSR (Diocesane Katholieke Schoolraad). In die tijd bouwde ze al veel contacten met het onderwijs op, lokaal op het niveau van de scholen en docenten. “Achteraf was dat een heel goede aanloop voor de werkzaamheden als gedelegeerde, waar je meer in contact bent met directies en besturen.”

Contacten met scholen

Katholieke identiteit is iets dat geleefd moet worden op een school. Daarom bleef een belangrijk aandachtspunt in haar werk het aanreiken van inspiratie aan docenten en directeuren uit het katholiek onderwijs. Dat blijkt als ze gevraagd wordt om terug te blikken. Ze noemt bijvoorbeeld de kloosterweekenden die ze als bisschoppelijk gedelegeerde in 2009-2010 voor het eerst organiseerde. Als identiteitsbegeleider ging ze regelmatig met schoolteams een dag naar een klooster. Als gedelegeerde zette ze dat aanbod voort en nodigde docenten en directeuren uit. “Telkens waren het voor de deelnemers inspirerende dagen binnen de omgeving van een abdij die zeer werden gewaardeerd.”

Studenten

“Ook heel interessant in het werk als gedelegeerde was het contact met studenten van de pabo, als onderdeel van het halen van hun acte van bekwaamheid voor het katholiek onderwijs,” vertelt ze. Studenten die een acte van bekwaamheid willen halen, maken een werkstuk over een onderwerp dat te maken heeft met de katholieke identiteit. Samen met hun docent gaat de bisschoppelijk gedelegeerde daarover met hen in gesprek. Martina: “De gesprekken met de studenten waren heel vaak diepgaand. Denk bij de onderwerpen aan de bijbelse parabel over de barmhartige Samaritaan, of onderwerpen die te maken hebben met de actualiteit.”

Katholieke identiteit

Inmiddels is de term ‘katholieke identiteit’ al een paar keer gevallen. Wat wil het zeggen” “Werken vanuit de katholieke identiteit op scholen is werken vanuit het evangelie, de boodschap van Jezus Christus en het naleven van de waarden die Hij ons voorhoudt. Denk aan waarden als barmhartigheid, vergeving en onvoorwaardelijk liefhebben. Dat reikt verder dan algemene humanitaire waarden. De christelijke waarden tillen de mens boven zichzelf uit en doen een groter appèl. Ze vragen een totaal engagement, zoals bijvoorbeeld onvoorwaardelijk liefhebben. Dat sluit in je vijanden liefhebben en gaat dus veel verder dan respect hebben voor een ander.”

“Tolerantie en respect kunnen leiden tot onverschilligheid. Het katholiek onderwijs helpt door trouw te zijn aan de evangelische waarden om een stap verder te gaan. Dat is meteen ook een uitdaging. Nieuwe generaties beseffen zich niet dat die waarden verder gaan dan bijvoorbeeld respect. Het evangelie gaat over de relatie met God en reikt verder. Dat is niet vanzelfsprekend in het onderwijs en dat maakte het werk ook een uitdaging.”

“Er zijn heel gemotiveerde mensen in het onderwijs, die werk willen maken van de katholieke identiteit en die zich in willen zetten voor katholiek onderwijs,” constateert ze. De laatste jaren was Martina als bisschoppelijk gedelegeerde ook bestuurslid van het RK GVO (Godsdienstige Vorming Openbaar Onderwijs) en begeleidde ze docenten die godsdienstles geven in het openbaar onderwijs. “Ook deze docenten geven les vanuit hun geloof en zijn zeer bevlogen.”

Martina: “Ik kijk met veel vreugde en dankbaarheid terug op de voorbije periode. Het was een hele fijne en zinvolle baan. Het was prettig werken op het bisdomkantoor. Ik ben dankbaar naar het onderwijs voor de samenwerking en het vertrouwen dat zij in mij hadden.”

 
De opdracht van Martina Meul als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs eindigt per 1 mei 2016. De bisschop bekijkt hoe de taken van de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in de huidige situatie het beste binnen de bisdomorganisatie kunnen worden belegd en hoe de relaties die zijn opgebouwd met het katholiek onderwijs in het bisdom Breda kunnen worden gecontinueerd. In de tussentijd worden alle lopende contacten waargenomen door secretaris-generaal Ben Hartmann (E
bhartmann@bisdombreda.nl)

 

Andere berichten