Afscheid Jos van Genugten na 34 jaar kerkelijk werk

21 juni 2013

Op vrijdag 28 juni neemt Jos van Genugten afscheid van het bisdom van Breda vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het afscheid vindt plaats op Bovendonk te Hoeven (14.30-18.00 uur, Johanneszaal). Met het afscheid sluit hij een carrière van 34 jaar kerkelijk werk af.

In deze periode vervulde Jos van Genugten een veelheid van functies en taken. Hij werkte in twee bisdommen en tussendoor in het Abdijhuis van de Abdij van Berne in Heeswijk. In juni 2003 benoemde mgr. Muskens hem in de functie voor welzijn van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.

“Dat was mijn tweede benoeming in het bisdom van Breda,” vertelt hij. “Eerder was ik acht jaar jongerenpastor in Oosterhout.” In de tussenliggende jaren was hij 15 jaar directeur van het Diocesaan Pastoraal Centrum van het Bisdom Den Bosch.

Van jongerenwerk, naar vorming en welzijn. Daarbij kwamen ook taken rond diocesaan beleid. “De aanstelling van de functie welzijn liet nog ruimte voor extra werkzaamheden. Vandaar dat bisschop Muskens mij vroeg een concept beleidsnota te schrijven die ‘De komende tien jaar’ is gaan heten en die vervolgens door ongeveer 1400 mensen in circa 80 sessies is besproken en van commentaar voorzien. Uiteindelijk leidde dit proces tot de vaststelling van de nota ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, die in januari 2007 werd gepresenteerd.”

De nauwe betrokkenheid bij dit proces van beleidsvorming werd vervolgens leidend voor een groot aantal werkzaamheden. Hij noemt er enkele: “Denk aan een leergang spiritueel leiderschap, jaarlijkse VPV-dagen, een introductiecursus en een vervolgcursus geestelijke begeleiding, het Fakkelproject, een cursus 65 worden en dan?”

De aandacht voor het welzijn van individuele priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers ging daarnaast gepaard aan begeleiding van pastorale teams. Ook was Jos enige tijd betrokken bij de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en waren er via cursusaanbod contacten met vrijwilligers.

“De leiding van het bisdom heeft mij een afscheid aangeboden dat ik naar eigen goeddunken mocht invullen,” vertelt hij. “Daarbij kwam ik uit bij het vergroten van kennis en het opdoen van een mooie ervaring. Ik heb daarom Joep de Hart, onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau, de vraag voorgelegd wat er allemaal beweegt in Nederland als het gaat om zinzoekers, religieuze zoekers, God zoekers, nieuwe spirituelen en allerlei andere benamingen die gebruikt worden om eigentijdse verschijnselen te duiden. De tweede vraag aan hem luidt: hoe kunnen Kerk en parochie hiermee omgaan?”

“Daarnaast vertelt verhalenverteller Pauline Seebregts over de Bijbelse vrouw Judit. In tijden van crisis is er twijfel over van alles, en is er moed nodig om stappen te zetten. Judit doet dat, en is zo een eigentijds voorbeeld van leiderschap.”

 

Andere berichten