Afscheid hoofd pastorale dienstverlening Ab Kerssies

29 september 2008

Met een geanimeerde receptie in het Breda’s Museum nam Ab Kerssies, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom Breda, op vrijdag 26 september 2008 afscheid van het bisdom. Voorafgaand hielden prof. dr. Toine van den Hoogen, verbonden aan de theologische faculteit van de Radboud Universiteit te Nijmegen en Vincent Schoenmakers, vicaris-generaal van het bisdom Breda referaten over de identiteit en de roeping van de Kerk.

“De identiteit van de Kerk is een toegift,” aldus prof. Van den Hoogen. “Als de Kerk haar roeping waarmaakt en haar opdracht in de wereld vervult, roept dit bij andere organisaties vragen op. Zij vragen naar de inspiratie van het kerkelijk handelen.”

In zijn co-referaat schetste vicaris-generaal Vincent Schoenmakers enige krachtlijnen van deze christelijke identiteit. Allereerst gaat het erom dat wij God kennen. In het geloof gaat het erom dat wij Christus kennen. Dit gelovig kennen is kennen als liefhebben. We gaan een band met Hem aan. “Het katholiek zelfverstaan begint bij God, die de wereld liefheeft. Het gaat erom God gelovig te willen leren kennen via de spiegel van Jezus Christus. Vanuit dat geheim, je kunt ook zeggen ‘in dat licht leven wij’,” aldus de vicaris-generaal.

“Maar er komt nog iets wezenlijks bij,” gaf hij aan. “Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder of zuster (I Joh. 3, 17). De Kerk is verbonden met de wereld. Paus Benedictus XVI schreef in de brief Deus Caritas est dat de diaconie behoort tot het wezen van de Kerk, samen met de dienst van de sacramenten en van het Woord.”

Vicaris-generaal Vicaris Schoenmakers prees Ab Kerssies als een man bij wie de gerichtheid op God en de gerichtheid op de samenleving bijeen bleven en een eenheid vormden. Hij bedankte hem voor het werk dat hij voor het bisdom gedaan heeft en wenste hem succes in zijn nieuwe werkkring. Ab Kerssies op zijn beurt sprak woorden van dank voor de plezierige samenwerking tot de bisdomleiding, zijn collegae, de pastorale beroepskrachten in het bisdom en de vrijwilligers.

Andere berichten