Afscheid deken Van Hecke

16 april 2007

Op vrijdag 13 april 2007 nam Peter van Hecke afscheid als deken van Zeeland. Het afscheid vond plaats in de H. Maria Magdalenakerk te Goes.

Deken van Hecke, die sinds 1999 deken was van Zeeland en daarvoor al vele jaren actief in het pastoraat in de Zuidwesthoek van Noord-Brabant en Bergen op Zoom stelde terugblikkend: “God zij dank, mensen zij dank, dat ik met vreugde en enthousiasme heb mogen werken.”

Als je geroepen word, ga je
De deken stelde zichzelf niet centraal, maar plaatste zijn afscheid nadrukkelijk in het teken van het Fakkelproject, bedoeld om nieuwe beroepskrachten te vinden om het pastoraat in het bisdom Breda voort te zetten.
Deken Van Hecke zelf ging voor in een vesperdienst, gezongen door de Zeeuwse Koorschool. Hierna presenteerden Marc Bollerman en Jos van Genugten van de Pastorale Dienstverlening het Fakkelproject. Het hoogtepunt van de viering vormden de getuigenissen van vijf Zeeuwen die zich voorbereiden op een toekomst als pastoraal werk(st)er of diaken in het bisdom Breda.

Zij vertelden wat roeping voor hen betekent. Suzanne Hagenaars uit Goes hoopt over enkele maanden aalmoezenier te zijn en naar brandhaarden in de wereld te kunnen gaan. “Ik neem de fakkel van het fakkelproject mee. Roeping is geen bezit, maar je wordt geroepen,” stelde ze nadrukkelijk. “Het is niet vrijblijvend. In die zin geldt roeping ook voor een militair. Hij gaat zonder te vragen, omdat er een appèl op hem gedaan wordt. Als je geroepen wordt, word je aangezet tot actie.” Ria Mangnus uit Goes plaatste haar roeping in diaconaal perspectief. “Als mensen mij deelgenoot maken van hun levensverhaal, springt er bij mij een vonkje over. Mensen zijn voor mij de woorden in het verhaal van God. Door het verhaal van Jezus Christus, word ik opgeroepen op te komen tegen onrecht. Zijn verhaal zet mij aan tot handelen.”

God zij dank, mensen zij dank
Afsluitend vertelde Van Hecke hoe hijzelf tot zijn keuze voor het pastoraat was gekomen en hoe bij hem het vlammetje was blijven branden door het geven van catechese, ontmoetingen met mensen op velerlei plekken en het vieren van de liturgie. “God zij dank, mensen zij dank.”
Hij gaf de fakkel door aan de voorzitter van het dekenaal bestuur F. Weemaes, die op zijn beurt deken Van Hecke prees vanwege zijn motivatie. “Na een lange en zware vergadering dronk hij een glas wijn en rookte een sigaret. Hij had een goede nachtrust en ging er de volgende dag weer fris tegenaan. Dit typeert hem.” Hij deelde verheugd mee dat deken Van Hecke het komend jaar als vormheer actief blijft.

Peter van Hecke, emeritus-deken van Zeeland, en zijn opvolger deken Paul Verbeek.

Andere berichten