Afscheid Coloma de Kanter

4 februari 2013

Op 4 februari het bisdomkantoor afscheid van Coloma de Kanter-Raaijmakers als ambtelijk secretaris van de Priesterraad.

Namens de bisdomleiding sprak Annemiek Waij enkele woorden tot haar. Coloma de Kanter-Raaijmakers werd in 2003 medewerker van de Priesterraad als vertegenwoordiger van de catecheten. Zij was destijds als docente godsdienst verbonden aan het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Enkele jaren later (in 2007) werd ze gevraagd voor de functie van ambtelijk secretaris van zowel de Priesterraad als de Diocesane Pastorale Raad (DPR). Deze functie vervulde ze totdat deze raden tijdelijk ophielden te bestaan, door de benoeming van bisschop Van den Hende tot bisschop van Rotterdam en zijn aanstelling tot apostolisch administrator van Breda.

Annemiek Waij prees haar inzet voor de Kerk in verschillende functies. Mevrouw De Kanter was onder andere bestuurslid van de dekenaten Oosterhout en de Baronie. Al haar taken deed ze met hart en ziel. Annemiek Waij memoreerde dat ze op 27 december 2005 de pauselijke ridderorde van Sint Silvester ontving. In haar dankwoord bedankte Coloma de Kanter de medewerkers van het secretariaat voor hun collegialiteit.

Bisschop Liesen stond tijdens dezelfde bijeenkomst kort stil bij het feit dat hij op 28 januari één jaar geleden als bisschop van Breda geïnstalleerd werd. “Het was in de kathedraal een grote viering, die mij oversteeg,” aldus de bisschop. Het eerste jaar als bisschop van Breda was voor hem een gelukkig jaar. Hij toonde zijn dankbaarheid door de medewerkers van het bisdomkantoor een traktatie aan te bieden.

 

Andere berichten