Afronding programma-aanbod Sint Franciscuscentrum

3 november 2022

Nog enkele activiteiten zullen plaatsvinden onder de vlag van het Sint Franciscuscentrum. Daarna zal het vormingswerk van het bisdom Breda worden opgezet binnen de nieuwe organisatiestructuur.

De website van het Sint Franciscuscentrum zal nog enige tijd beschikbaar zijn om informatie over activiteiten en cursussen te kunnen raadplegen. Op korte termijn krijgen de vormingsactiviteiten een plek binnen de vernieuwde website van het bisdom Breda.

5 november: Hildegard van Bingen
Op 5 november 2022 vindt in samenwerking met de H. Maria Parochie Walcheren een bijeenkomst plaats rondom Hildegard van Bingen. Haar muziek, leven, spiritualiteit en werk staan centraal. De bijeenkomst wordt gehouden in de Sint Petrus en Pauluskerk te Middelburg. Het wordt een ochtend voor ieder die geïnteresseerd is in de breed getalenteerde Hildegard van Bingen.

Voorbereidingen Wereldjongerendagen
Het bisdom Breda is sinds de komst van het WJD-Kruis op 22 oktober zichtbaar op weg naar de Wereldjongerendagen. Dit jaar (2022-2023) zijn er bijeenkomsten in de jongerengroep en diverse landelijke initiatieven waarbij jongeren kunnen aansluiten. De informatie wordt bijgehouden via www.jongbisdombreda.nl/wjd.

Geloofscursus over de Missionaire Parochie
Op 31 oktober 2022 startte de tweede module van de Algemene Geloofscursus. Op het programma staat module II “Inleiding Missionaire Parochie”. De module bestaat uit drie avonden die in Bergen op Zoom plaatsvinden. De cursus is vooral bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, maar alle andere geïnteresseerden kunnen aansluiten. Meer informatie is hier te lezen.

Bijbelcursus Marcusevangelie
De Bijbelcursus over het Marcusevangelie van bisschop Liesen is voorlopig uitgesteld. Deze zal niet meer worden gehouden als activiteit van het Sint Franciscuscentrum maar worden hervat als vormingsactiviteit van het bisdom zodra de bisschop is hersteld.

Online vorming Liefde en Seksualiteit 2023
Speciaal voor jongeren van 16 tot 30 jaar wordt er opnieuw een online vorming Liefde & Seksualiteit georganiseerd. Vanuit een katholieke visie worden er vragen besproken zoals: ‘Hoe weet ik of hij of zij de ware voor mij is?’ en ‘Waarom wachten met seks tot het huwelijk?’

Jongeren dragen het kruis van de Wereldjongerendagen door de binnenstad van Breda.

Andere berichten