Afronding Fakkelproject 2006-2009 met begeleiders

22 februari 2010

Op maandag 22 februari vond op het bisdomkantoor in Breda de afrondende bijeenkomst plaats met begeleiders van het Fakkelproject 2006-2009. Na een korte terugblik door Jos van Genugten, medewerker van de pastorale dienstverlening, werden de ervaringen van de begeleiders uitgewisseld en werd vooruitgeblikt naar het vervolg van het Fakkelproject.

Het Fakkelproject zal in de periode 2010-2012 opnieuw als insteek hebben mensen te begeleiden in hun gelovige vorming en de keuzes die daarbij passen. Na een intake wordt deelnemers een serie van drie tot vijf gesprekken aangeboden met een persoonlijke begeleider.

Het Fakkelproject wordt in deze periode concreet verbonden met de roepingcampagne van het bisdom ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’ (www.roeping.nu).

Antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd vraagt om een dialoog met God, spreken met God in het gebed. Het vraagt om het lezen van de Bijbel en je laten raken door het woord van God. En het vraagt er om dat je in het licht van het geloof met mensen spreekt over je leven, je bestemming en inzet.

Precies dit laatste element werkt het Fakkelproject heel nadrukkelijk uit. Ter ondersteuning van het Fakkelproject brengt het bisdom van Breda in maart een brochure uit met interviews getiteld ‘Aanzetten tot geloof: Getuigenissen vanuit het hart’. De brochure wordt verspreid onder parochies en digitaal gepubliceerd op de roepingsite.

Op zondag 28 februari vindt de afrondende bijeenkomst plaats met de deelnemers aan het Fakkelproject 2006-2009.

Zie ook:
Vernieuwd Fakkelproject 2010-2012. Klik hier
Publicatiedatum: 20 December 2009

 

Andere berichten