Advies: Vieringen van Eerste Heilige Communie en Vormsel laten uitvallen

20 maart 2020

Met het oog op de crisis die het coronavirus veroorzaakt, adviseert het Bisdom Breda de parochies van het bisdom om vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel uit te stellen. Veel van deze vieringen zijn gepland in de periode na Pasen. Ook de catechetische voorbereiding op deze sacramenten vallen onder dit advies.

Niet verantwoord
Naar het oordeel van het Bisdombestuur is het niet verantwoord om de vieringen te laten doorgaan. Om die reden adviseert het bisdom dringend om zulke vieringen te laten uitvallen en de kinderen die nu niet kunnen meedoen te laten aansluiten bij de voorbereiding en de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel van het volgende werk- of schooljaar.

“Iedereen zal de spanning voelen tussen de noodzaak van ‘sociale distantie’ om het coronavirus af te remmen en de geestelijke nabijheid die juist in onze tijd zo van belang is.”

In een brief aan de parochies schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann: “We realiseren ons dat dit voor de communicanten, de vormelingen en hun ouders een ingrijpend besluit is. Voor hen en voor de betrokken parochievrijwilligers is het daarom van belang dat de pastorale teams in onze parochies in deze kwestie hetzelfde beleid volgen.”

“Iedereen zal de spanning voelen tussen de noodzaak van ‘sociale distantie’ om het coronavirus af te remmen en de geestelijke nabijheid die juist in onze tijd zo van belang is. Als we ons samen houden aan de beperkingen ten dienste van onze gezondheid en die van anderen, zullen we ook samen deze crisis te boven komen,” aldus Hartmann.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten