Adventscollege over de sociale leer van de Kerk en de werken van Barmhartigheid

30 november 2011

In het weekend van 25 tot en met 27 november kwam een groep jongeren uit het bisdom van Breda bijeen voor het adventscollege. Het college vond plaats in de St. Paulusabdij te Oosterhout waar nu de gemeenschap van Chemin Neuf gevestigd is. Diaken Egbert Bornhijm en Nancy van der Zande, de projectmedewerkster voor het jongerenpastoraat, tekenden voor de begeleiding.

Colleges en getuigenissen
Het adventscollege stond in het teken van de sociale leer van de Kerk en de zeven werken van Barmhartigheid. Tijdens het weekend verzorgde de priesterstudent Richard Steenvoorde een inleiding over de sociale leer van de Kerk. Diaken Bornhijm ging in op de relatie tussen de Advent, eucharistie en de werken van barmhartigheid. Zuster Sterre der Zee, lid van de congregatie van het Mensgeworden Woord (beter bekend als de blauwe zusters) gaf een getuigenis over haar diaconale werk. Naast deze colleges was ook tijd ingeruimd voor ludieke activiteiten. De jongeren beeldden op schilderijen de werken van barmhartigheid af en vertelden hierbij hun eigen verhaal. Elk schreef een brief aan een diaconale heilige zoals de heilige Elisabeth van Thüringen of Martinus van Tours.

‘Een stevig en goed weekend’
“Het was een stevig en goed weekend,” vertelt Nancy van der Zande desgevraagd. “Het was een combinatie van degelijke catechese, spel en praktijkervaringen. Eigenlijk was het weekend te kort.” De Sint Paulusabdij heeft een eigen uitstraling. “Je bent hier echt te gast bij een gemeenschap,” vindt Nancy. “Wij leefden met hen mee en zij met ons. We maakten de eucharistische aanbidding mee, terwijl zij deelnamen aan ons ochtend- en avondgebed. We vierden elke dag de eucharistie. Wat dat betreft is de Sint Paulusabdij is een toplocatie. Je komt er tot rust.”

Adventscollege = Summerschool
Vanwege de wereldjongerendagen in augustus, vond de jaarlijkse ‘Summerschool’ plaats als ‘Adventscollege’.
 

Andere berichten