Adventsaktie leeft in het bisdom van Breda

17 december 2010

Op verschillende plaatsen in het bisdom van Breda werken pastorale beroepskrachten en gelovigen hard om de bisschoppelijke Adventsactie tot een succes te maken.

De nieuwe bisschoppelijke adventsactie brengt parochies in heel het bisdom van Breda in beweging. Missiesecretaris Hubert Janssen is tevreden over de acties die worden ondernomen. “Naast de gebruikelijk collectes tijdens kerkdiensten, vinden er lezingen plaats en worden kleine acties georganiseerd. De Adventsactie leeft op tal van plaatsen,” aldus Janssen.

Strijd voor rechtvaardigheid
De samenwerkende parochies H. Willibrordus te Teteringen, de H. Aartsengel Michaël, de Bethlehemparochie en de parochie Breda Noord, alle in Breda, nodigden op 9 december Mario Coolen uit om te spreken over zijn ervaringen in Guatamala. Mario Coolen is een groot kenner van de Maya’s en woonde en leefde zeven jaar met hen samen.
Hij sprak met name over de situatie in het bisdom San Marcos waar bisschop Ramazzini sinds 1989 actief is. Met steun van de Guatamalteekse bisschoppenconferentie zet hij zich in om de positie van de Maya’s te versterken en hen weerbaar te maken tegen de milieumisdrijven van grote mijnbouwbedrijven die hun leefomgeving ontwrichten en verwoesten.
“Er zijn verschillende banden van onze parochies met Guatamala,” vertelt Jan Hopman, pastoraal werker in Breda-Noord. “Vijf jaar geleden zijn zij in Breda geweest en hebben Maya’s onze vieringen bezocht en verteld over hun situatie. Bisschop Wiertz, een neef van onze pastoor, heeft het bisdom San Marcos bezocht en is bekend met de situatie."
Last but not least heeft Jan Hopman zelf in Chili gewerkt. “Daarom spreken acties voor Midden- en Zuid-Amerika mij gemakkelijker aan. Je bent toch bekend met die wereld al verschilt Chili zeker van Guatamala. Door deze actie helpen we bisschop Ramazzini om zijn vormingsprogramma te realiseren. Hij maakt de kleine boeren bewust van hun rechten. Het rauwe kapitalisme daar is duidelijk in tegenspraak met de sociale leer van de Kerk.”

Solidariteit met christenen in Irak
In de Mariaparochie van Walcheren is actie gevoerd voor de kinderen in Irak. “Het bestuur van de Parochiële Caritasinstelling was zeer enthousiast over de insteek van de Adventsactie,” vertelt pastoor Paul de Maat. “We hebben de slogan think global but act local vertaald als: “Groot denken, klein doen,” aldus de pastoor.
“We hebben gekozen voor het project in Irak. In Noord-Irak, in Zakho, leeft een kleine christelijke minderheid. Er is een Chaldeeuws bisdom. De Chaldeeën zijn met onze Kerk verbonden. Door het antichristelijk geweld in Centraal Irak zijn veel christenen naar het noorden gevlucht. Ze hebben geen werk en hun kinderen kunnen niet naar school. De autoriteiten van Noord-Irak erkennen hun positie en geven hun een beperkt bedrag om van te leven,” vertelt pastoor De Maat.
“Maar dat is te weinig. Ze raken geleidelijk aan door hun spaargeld heen. De zusters van de Chaldeeuwse zustercongregatie Dochters van de Onbevlekte Ontvangenis proberen de vluchtelingen te helpen. Door de adventsactie willen we de zusters laten merken dat we onder de indruk zijn van hun praktische liefde. De adventsactie wil € 25.000 bijeen brengen om de christelijke gezinnen met voedselpakketten de winter door te helpen. Afgelopen zondag hebben we voor hen gecollecteerd.”

Voorbereiding op de komst van Christus
“In de Advent bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus. In Hem komt God zelf aan het licht,” zegt Hubert Janssen. “Later in zijn leven nodigt Hij iedere mens uit een vriendschapsband met Hem aan te gaan. Hij vraagt ons deze liefdevolle band te delen met anderen: dat wij liefhebben zoals Hij liefheeft. Hij daagt ons uit werk te maken van deze liefde. Dit doen we heel concreet door mee te doen met de Bisschoppelijke Adventsactie."

Voor de website van de Bisschoppelijke Adventsactie en de projecten, klik hier http://www.adventsactie.org/index.php?menu=0
 

Andere berichten