Adventsactie vraagt aandacht voor de armen

20 december 2017

In de Advent vraagt de Bisschoppelijke Adventsactie aandacht voor een aantal projecten. Een van die projecten is voor de bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met HIV en hun kinderen in Malawi.

Een van de parochies die hier aandacht aan besteedt is de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. De Sint Norbertusparochie besteedde op zondag 17 december 2017 speciale aandacht aan zorg voor moeders met HIV en hun kinderen. De parochie deed dit tijdens de vieringen en door het organiseren van een adventsontbijt in het parochiecentrum bij de Sint Josephkerk voorafgaand aan de heilige Mis. De Sint-Norbertusparochie ondersteunt door de Adventsactie projecten van de Gemeenschap Sant’ Egidio in Malawi. Deze gemeenschap zet zich in voor mensen die besmet zijn met het HIV/Aids-virus.

Daarom staan Malawi en de spiritualiteit van de Gemeenschap Sant’ Egidio centraal tijdens het adventsontbijt. Om 9.00 uur in de vroege zondagochtend druppelen verschillende mensen het parochiecentrum binnen. Petra Versnel-Mergaerts, pastoraal werkster in de parochie, ontsteekt een kaars aan en bidt een kort gebed. Na het ontbijt neemt Kitty de Bruijn het woord. Kitty is nauw betrokken bij de franciscanessen van Mariadal. Ze werkte één jaar in Malawi. Ze verbleef bij de zusters Dienaressen van Maria en hielp mee op een school voor doofblinde kinderen. De zusters zijn zeer actief in het onderwijs, maar Kitty hielp op een school voor doofblinde kinderen die was opgericht door enkele broeders van Maastricht. Door een dia-presentatie confronteerde Kitty de aanwezigen met de armoede, de schoonheid van Malawi en de kracht van de mensen daar.

Kinderen met een dubbele beperking hebben vrijwel geen toekomst in dit door armoede geteisterde land. Het onderwijs is heel basaal. Het onderwijs start met het aanbrengen van elementaire vaardigheden. Sommige kinderen zijn zelfs niet zindelijk. Het bouwt zichzelf op totdat de kinderen leren lezen en schrijven.

(Afbeelding: Adventsactie)

Cas van Beek ging in op de betrokkenheid van de Gemeenschap Sant’ Egidio bij de bestrijding van HIV en Aids in Malawi. Cas belichtte deze inzet vanuit de spiritualiteit van de gemeenschap. De Gemeenschap Sant’Egidio is al lang actief in het nabij gelegen Mozambique. Via deze weg kwam de Gemeenschap in contact met de noden in Malawi. In dit land werkt Sant’Egidio vanaf 2005. Men besloot zich in te zetten voor met HIV/Aids besmette moeders. De Gemeenschap biedt voedselhulp aan deze vrouwen en hun kinderen. Op die manier helpt men twee generaties.

Cas van Beek benadrukte dat het bij Sant’Egidio niet alleen gaat om materiële hulpverlening, maar dat men echt een band van vriendschap wil opbouwen. Sant’Egidio werkt vanuit de familiegedachte. Men trekt lange tijd met een groep mensen op. Volgens Cas lijkt Sant’Egidio in die zin op de vroegere congregaties die ook werkten vanuit de kracht van de gemeenschap. De leden van Sant’Egidio werken niet met een vooropgezet plan, maar ontdekken al werkende weg wat ze moeten doen. De leden weten dat ze niet alles kunnen oplossen. Cas verwees naar de icoon van Sant’Egidio. Deze stelt het gelaat van de Heer voor. De icoon gaat terug op de ontmoeting tussen Veronica en Jezus Christus, op weg naar Golgotha. Veronica verzachtte zijn lijden door zweet en bloed van zijn gezicht te vegen. Iedereen die het gelaat afdroogt van iemand die lijdt, droogt het gelaat van Christus, aldus Cas.

 

Andere berichten