Adventsactie 2014 in de Pater Damiaanparochie: kwetsbare ouderen in Vietnam

10 december 2014

De Pater Damiaanparochie omvat acht parochiekernen op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland. In het weekend van 29 en 30 november 2014 ging hier ook de Adventsactie van start.

De problemen van ouderen
“Wij hebben ervoor gekozen ons in te zetten voor kwetsbare ouderen in Vietnam,” vertelt Wiel Hacking, pastoraal werker in de parochie en verantwoordelijk voor de Adventsactie. “In ons caritasbestuur is er over gestemd. Voor de meerderheid gold dat de meeste projecten zich richten op jongeren in hun ontwikkeling. We wilden dit jaar insteken op de problemen van ouderen, vandaar deze keuze.”

De Pater Damiaanparochie vraagt op verschillende wijzen aandacht voor dit project.“De meeste op de tweede en derde zondag van de Advent,” verklaart Wiel. “Er wordt over gesproken tijdens de verkondiging en in de voorbeden. Zelf werk ik met de sociale media. Hierop verschijnen ook berichten over dit project.”

Verzorginsghuis
In de 19e eeuw werd Vietnam een Franse kolonie. In 1954 verlieten ze het land. De Fransen zetten zich actief in voor de verspreiding van hun cultuur en het katholieke geloof. Momenteel behoort ongeveer 7% van de bevolking tot de katholieke Kerk in dit overwegend boeddhistisch land. In Vietnam zijn geen sociale voorzieningen. Kwetsbare groepen als ouderen en weeskinderen worden aan hun lot overgelaten. De Katholieke Kerk ziet naar hen om. In Saigon trekt ze zich het lot aan van de allerarmste zieke ouderen. De Kerk neemt het initiatief om een verzorgingshuis te bouwen waar vrijwilligers zieke, alleenstaande ouderen kunnen verzorgen. Het huis moet plaats bieden aan 48 bejaarde vrouwen. De Adventsactie wil dit huis mogelijk maken met een donatie van € 20.000,–.

Bekijk de film van de Adventsactie over Vietnam en dit project (5.15 minuten).

 

Andere berichten