Ad limina rapport van de Nederlandse bisschoppen

30 november 2013

De Katholieke Kerk in Nederland is een “Kerk in ombouw”. Dat schrijven de Nederlandse bisschoppen in hun ad limina rapport. Het ad limina rapport geeft een algemene beschrijving van de situatie van de Nederlandse kerkprovincie aan de vooravond van het bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome in de eerste week van december.

Reageren op krimp
Landelijk is het aantal katholieken tussen 2004 en 2012 met 578.000 gedaald. De kerkgang nam af van 348.800 naar 226.100. Dit heeft gevolgen voor de kerkelijke organisatie. Bisdommen reageren op de afname van gelovigen en inkomsten van parochies en passen de kerkelijke organisatie daarop aan.

Aanpassen van de kerkelijke organisatie
Ook in Breda gebeurt dit, vanaf 2006 concreet in het diocesane beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, en met het geloof voorop. Parochies in het bisdom van Breda werken de laatste jaren in samenwerkingsverbanden heel concreet aan toename van samenwerking en samenvoeging. Het diocesane beleid geeft aan dat daarbij zes beleidsterreinen in beeld moeten zijn: geloof, pastoraat, personeel, financiën, besturen, gebouwen.

Parochiebesturen worden gevraagd een parochieplan te schrijven. Ook moet worden voorzien in een gebouwenplan voor de samenwerkingsverbanden. Vóór 1 januari 2015 moeten alle parochies een gebouwenplan hebben.

Geloof voorop
Werken met ‘het geloof voorop’ betekent dat er goede aandacht moet zijn voor de kerntaak van de Kerk, de verkondiging van het evangelie in woord en daad. Het bisdom van Breda heeft hieraan de laatste jaren veel aandacht gegeven middels activiteiten vanwege de sociale leer van de Kerk, sacramenten en roeping. Bisschop Liesen benadrukt daarbij het grote belang van het gebed, om in gesprek te zijn met God als individuele gelovigen en als Kerk van Breda.

 

Andere berichten