Activiteiten rond Kerstmis

20 december 2006

Verschillende parochies organiseren rond het Kerstfeest bijzondere activiteiten. In Breda-Noord is er op 25 december een Kerst-Inn.
Deze vindt plaats in het Prisma Van Coothcollege, Biesdonkweg 33 te Breda. De Kerst-inn begint om 14.00 u. Om 17.00 is er een gezamenlijke maaltijd met kerstsoep en belegde broodjes die door particulieren en instanties gratis ter beschikking gesteld zijn. De inloop ‘Voor elkaar’ staat borg voor deze kerstviering voor alle mensen uit Breda-Noord en daarbuiten die kerstmis op een andere wijze willen vieren.

De in Breda al reeds bekende Chileense zanger Manuel Leon zal in samenwerking met de Bredanaar Ritchy Martina en de rapzanger Rinaldo Strijdhaftig optreden in deze  Kerst-Inn.  Er zal een alternatief kerstverhaal voorgelezen worden. Daarnaast worden er Kerstliederen en levensliederen gezongen worden 

Men hoeft zich niet voor de maaltijd op te geven, iedereen is welkom.
Informatie over de activiteit op tel. 5873482 of 5871820

Kerstpakkettenactie Diaconie parochie Heilige Geest

De parochie Heilige Geest (Rijen, Hulten en Molenschot)  houdt vanaf 1995 een kerstpakkettenactie. Deze actie wordt georganiseerd door de werkgroep Diaconie. Het idee is dat mensen die een kerstpakket of een eindejaarsuitkering van hun werkgever krijgen een kerstpakket samenstellen voor iemand met een minimale uitkering. Door te delen worden zij zich ervan bewust dat veel gezinnen in ons land een finacieel moeilijke periode tegemoet gaan. De ontvangers van het pakket krijgen zo ook een blijk van waardering voor hun inzet in het afgelopen jaar. De werkgroep diaconie neemt de pakketten in ontvangst en bezorgt deze. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Toon de Hoon  van de werkgroep parochiële diaconie.(tel.: 0161 224215)

Andere berichten