Actie Kerkbalans: Klokkenluiders in Zevenbergen

25 januari 2018

Het succes van de Brabantse Open Kerkendag op 26 november 2017 inspireerde de parochiekern van de H. Bartholomeus te Zevenbergen tot extra publiciteit rond de start van Kerkbalans op 20 januari. “We merkten dat bij veel parochianen de actie Kerkbalans onbekend is. We wilden daar iets aan doen,” vertelt Tony van Bruinisse van de werkgroep Kerkbalans van de parochiekern.

“In de week van 20 tot en met 27 januari 2018 verspreiden we brieven onder alle parochianen. We roepen hen op te geven. Als start van de actie luidden we op 20 januari de klokken. Dit is toch een opvallende actie. Mensen vragen zich immers af waarom ze op een ongebruikelijke tijd klinken.”

De parochiekern deed meer. “In onze parochiekern bestaat een groep kerkgidsen. Zij verzorgen op de Open Monumentendagen en de Brabantse Open Kerkendag rondleidingen door de kerk. Zij stelden zich beschikbaar voor de ontvangst van gasten. We hebben de kinderen uitgenodigd om mee te doen aan de fotowedstrijd en foto’s van het kerkgebouw te maken.”

Helaas was het weer op 20 januari 2018 slecht. Hierdoor viel de opkomst wat tegen. Desondanks is Tony tevreden. “De lokale pers (BN/De Stem en de Moerdijkse Bode) besteedde aandacht aan onze activiteiten. Hierdoor neemt de bekendheid van de actie Kerkbalans toe.”

Bij een startmoment kan een parochie niet alleen aan een luidmoment denken, maar ook aan andere manieren om parochianen te betrekken bij Kerkbalans. Zoals acties via de sociale media, waarvoor het landelijke campagneteam de social media poster ontwikkelde. Parochies kunnen ook denken aan diaconale markt bij de start van de actie Kerkbalans, of een eigen fototentoonstelling.

Andere berichten