Abtszegening in Zundert

1 mei 2007

Zondag 29 april 2007 diende bisschop Muskens de abtszegening toe aan Broeder Daniël Hombergen (1951). De monniken van de trappistenabdij Maria Toevlucht in Zundert kozen hem op 24 maart als nieuwe abt van de trappistenabdij Maria Toevlucht te Zundert.

De abtszegening geschiedde tijdens de vespers. Tijdens de zegening ontving de nieuwe abt een exemplaar van de Regel van Benedictus en een herdersstaf. Zijn voorganger, broeder Wiro Fagel, toonde zich verheugd over zijn opvolger. Hij heeft er alle vertrouwen in dat broeder Daniël de eenheid onder de broeders zal bewaren. Broeder Daniël bedankte in zijn kort woord zijn medebroeders voor het in hem gestelde vertrouwen.

De plechtigheid was druk bezocht. Zo waren er veel abten en abdissen van verwante abdijen.
Broeder Daniël heeft tot nu toe zijn leven in dienst gesteld van de wetenschap. Voor de abtskeuze was hij decaan van de Theologische faculteit van San Anselmo te Rome.

Andere berichten