Aanpassingen protocol per 1 juli 2020

25 juni 2020

Per 1 juli 2020 geldt een aantal aanpassingen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 hebben vastgesteld. Zo wordt het maximaal aantal deelnemers per samenkomst afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw. De aanpassingen sluiten aan op de aangekondigde versoepelingen van het kabinet tijdens de persconferentie op 24 mei 2020.

Voorwaarden

Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn. Nu laat de overheid deze grens onder voorwaarden los. De voorwaarden vanuit het kabinet houden in dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat er aangewezen plaatsen zijn. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximaal aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Protocol blijft van kracht

De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de rooms-katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het is dus ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd in het protocol na te leven.

In grote kerken kan samenkomen dan mogelijk met meer dan honderd mensen, in kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkleden er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht. Download het aangepaste protocol onderaan dit bericht.

Processies

Voor processies op de openbare weg geldt de Wet openbare manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord voor de vraag of processies geoorloofd zijn en hoeveel mensen hieraan mogen deelnemen. Hiervoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen

Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volgt verdere informatie via de website van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Lees ook: ‘Vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw’ (rkkerk.nl)

 

Foto: Ramon Mangold

Andere berichten