Aanmelding voor de Vastenestafette geopend

15 februari 2017

Parochies en caritasinstellingen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de achtste Vastenestafette in het Bisdom Breda. Deze start op Aswoensdag op 1 maart in de Antoniuskathedraal en eindigt met de Chrismaviering in de Sint Bavokerk te Rijsbergen op 12 april van dit jaar.

In de Vastenactiecampagne van 2017 gaat de aandacht met name uit naar de ‘Eilanden van hoop’ in San Salvador, waar kinderen en jongeren worden opgevangen om hen uit handen te houden van criminele bendes en hun een perspectief in hun leven te geven.

“Door een aaneenschakeling van activiteiten door ons bisdom heen willen we ook dit jaar gezamenlijk de Veertigdagentijd vormgeven en de projecten van de Vastenactie steunen,” schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann (missiesecretaris). Hij nodigt parochies en caritasinstellingen van harte uit in te tekenen op één of meer van de estafettedagen van 1 maart tot en met 12 april.

Het schema van de Vastenestafette 2017 zal worden gepubliceerd op de website van het bisdom. Het inschrijfformulier om activiteiten aan te melden is inmiddels geopend.

vastenactie_2017_1400x900pix

Andere berichten