Aanmelding bisdombedevaart 2019 geopend

24 juli 2018

Volgend jaar organiseert het Bisdom Breda een bedevaart naar Italië. De bedevaart vindt plaats in de herfstvakantie (12-19 oktober 2019) en staat in het teken van de heilige Benedictus en de benedictijnse spiritualiteit. Inschrijven voor de bedevaart is vanaf nu mogelijk.

Vicaris Paul Verbeek is lid van het bedevaartteam: “De heilige Benedictus, die we als patroon van Europa mogen vereren, is de grondlegger van het kloosterleven in de kerk. De eenvoudige regel ‘ora et labora’, bid en werk, is niet alleen voor kloosterlingen in de benedictijnse traditie een belangrijke richtlijn, maar ook een waardevol houvast voor alle gelovigen. Gezond en heilzaam leven heeft te maken met de goede balans tussen bidden en werken.”

“Bekende abdijen zijn rustplaatsen tijdens de reis,” vertelt Paul Verbeek. De bedevaart zal onder meer Subiaco aan doen, waar Benedictus zijn roeping ontving, en Monte Cassino, de abdij waar hij tot zijn overlijden in 550 abt was. “Een bedevaart is een bijzondere reis. Natuurlijk is het al fijn om met elkaar onderweg te zijn, mooie ervaringen op te doen en het leven met elkaar te delen. Het wordt echt een bedevaart doordat we als gelovigen met elkaar rond de bisschop op weg gaan en ons geloof voeden en beleven. Zo groeit ook de verbondenheid die we met elkaar hebben als gelovigen in het bisdom.”

Vicaris Paul Verbeek maakte met het bedevaartteam een voorbereidingsreis in april. Daarna zijn de puntjes op de i gezet in het programma en is een vernieuwde bedevaartfolder gemaakt. Deze wordt samen met een poster na de zomer verstuurd aan parochies. Vanaf het najaar worden regionale informatiebijeenkomsten gehouden voor parochies. Het Sint Franciscuscentrum biedt daarnaast een inhoudelijk programma aan ter voorbereiding. Dit is ook interessant voor mensen die niet mee zullen gaan op de bedevaart.

Andere berichten