Aanmelden Week van de sacramenten

31 augustus 2011

Deze week worden de uitnodigingen verstuurd voor het diocesane programma tijdens de Week van de sacramenten (26 september – 2 oktober). Aanmelden kan via deze website. Het bisdom van Breda organiseert op elke dag van deze week een activiteit. Er zijn zeven sacramenten, zodat alle sacramenten aan bod komen.

Download het diocesane programma!
Aanmelden via het formulier op deze site!

  • Het doopsel: maandag 26 september
  • De ziekenzalving: dinsdag 27 september (besloten bijeenkomst voor religieuzen en bewoners zorgcentrum Zuiderhout, Teteringen)
  • De wijding: woensdag 28 september
  • Boete en verzoening: donderdag 29 september
  • Het huwelijk: vrijdag 30 september
  • Het vormsel: zaterdag 1 oktober
  • De eucharistie: zondag 2 oktober

Kerk, identiteit, doopsel en kerkopbouw
De Week van de sacramenten opent met een bijeenkomst over het doopsel. Het doopsel is het eerste sacrament. Deze bijeenkomst gaat over Kerk, identiteit en het doopsel als moment van kerkopbouw. Hiervoor worden speciaal uitgenodigd parochiebestuurders en pastorale beroepskrachten. Aanmelden

(Doopsel in de H. Catharinakerk op de Begijnhof, Breda. Foto: J. Wouters,)

Gerichte uitnodigingen
Voor elke activiteit wordt gericht uitgenodigd. Zo wordt de bijeenkomst over het kerkelijk huwelijk (vrijdag 30 september) georganiseerd voor vrijwilligers die betrokken zijn bij de huwelijksvoorbereiding en pastorale beroepskrachten. Het werkbezoek aan de minderbroeders capucijnen in Meersel-Dreef (donderdag 29 september) over het sacrament van boete en verzoening is bedoeld voor priesters en priesterstudenten. Aanmelden

Het weekend: vormelingen en acolieten
Zaterdag 1 oktober staat geheel in het teken van Lopend Vuurtje, de dag voor vormelingen. Zij worden uitgenodigd voor een dag die in het teken staat van het vormsel en de kracht van de heilige Geest. Voor de bijeenkomst rond de eucharistie (zondag 2 oktober) worden acolieten uitgenodigd die actief zijn in de parochies. Aanmelden

Gebedsleven in de pastorale praktijk
Pastorale beroepskrachten zijn uitgenodigd voor verschillende onderdelen in de Week van de sacramenten en heel bijzonder ook voor de bijeenkomst over het gebed en de wijding (woensdag 28 september). Aanmelden

(Huwelijk in de H. Catharinakerk op de Begijnhof, Breda. Foto: J. Wouters.)

Misdienaarsweekend
Voor misdienaars is er in het verlengde van de Week van de sacramenten een speciaal misdienaarsweekend voor misdienaars uit het hele bisdom! Het weekend wordt al tien jaar georganiseerd in het dekenaat De Baronie. Dit jaar zijn de misdienaars uit het hele bisdom uitgenodigd! Het misdienaarsweekend 2011 vindt plaats van 14 oktober 19.00 uur tot en met zondag 16 oktober 13.00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda. Voor meer informatie: misdienaarsweekend@xs4all.nl.

Parochies en de Week van de sacramenten
Parochies sluiten in de Week van de sacramenten aan met eigen activiteiten. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Week van de sacramenten!
Het bisdom van Breda organiseert de Week van de sacramenten om het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen, en omdat vele mensen juist rond de sacramenten in contact komen met de Kerk en het evangelie. Parochies sluiten aan met eigen activiteiten.

(Het affiche van de Week van de sacramenten. Dit is verkrijgbaar via T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl.)

 

Andere berichten