Aankondiging: jubileumjaar Priester- en diaken-opleiding Bovendonk

5 juli 2008

In 1983 werd de Priesteropleiding Bovendonk opgericht, later Priester- en diakenopleiding Bovendonk. Dat betekent dat deze voor Nederland unieke opleiding voor late roepingen uit verschillende bisdommen en congregaties nu 25 jaar bestaat. Dit jubileum wordt gevierd met diverse activiteiten.

Parochies en pastoraleberoepskrachten ontvangen een brief met de informatie over het jubileumjaar.

Vrijdag 31 oktober 2008: symposium en presentatie informatiecampagne
Het jubileumjaar wordt geopend met een feestelijk symposium. Sprekers zijn: aartsbisschop mgr. dr. W. Eijk en prof. dr. J. Wissink. Mgr. Eijk zal een inleiding houden over identiteit en werving van priesters en diakens. Prof. dr. Wissink spreekt over diocesane spiritualiteit. Vier werkwinkels zullen ingaan op: 1) roepingenwerk vanuit identiteit: in verbondenheid met bisdom en bisschop, 2) diocesane spiritualiteit en roeping ter sprake brengen in de parochie, 3) de roeping van religieuzen en parochiepastoraat, 4) gemeenschappelijke roeping: de arbeid van pastorale werk(st)ers.
Tijdens het symposium vindt de presentatie plaats van een wervende informatiecampagne over roeping. Er wordt een website gemaakt, informatiemateriaal en een magazine van het bisdom. De campagne wil helpen het geloofsgesprek rond roeping bisdombreed op gang te brengen, en wil parochies middels materiaal ondersteunen roeping in de parochie ter sprake te brengen.

November 2008 – juni 2009: presentaties in parochies
In de maanden november – juni zal de staf van Priester- en diakenopleiding Bovendonk presentaties houden in parochies. De presentaties gaan over de roepingencampagne en over de opleiding Bovendonk. De presentaties zullen gegeven worden in en rond vieringen, tijdens een parochieavond of bijvoorbeeld als onderdeel van een parochievergadering. De staf van Bovendonk zal in samenwerking met de dekenale leiding contact opnemen met parochies.

Zaterdag 18 april: informatiedag Bovendonk
Rond Roepingenzondag (3 mei 2009) wordt op zaterdag 18 april een informatiedag georganiseerd voor jongere en oudere mannen die interesse hebben in het priesterschap of diaconaat. Het is de derde keer inmiddels dat de informatiedag wordt georganiseerd.

Eind april – begin mei 2009: Romereis studenten Bovendonk
Eind april – begin mei zullen de studenten van de opleiding Bovendonk een reis naar Rome maken. De reis staat in het teken van het jubileum. De reis zal gezamenlijk worden ondernomen met diakenstudenten van het bisdom Rotterdam en studenten van het bisdom Antwerpen.

Zondag 7 juni: Open Dag Bovendonk
Het jubileumjaar van Bovendonk wordt afgesloten met een Open Dag. Op deze Open Dag zal op een laagdrempelige manier informatie over de Priester- en diakenopleiding Bovendonk worden gegeven. Ook zal er informatie zijn over andere theologieopleidingen, waar mensen die werkzaam willen zijn in het pastoraat in het bisdom Breda hun studies kunnen volgen.

Voor meer informatie over het jubileumjaar kunt u contact opnemen met de opleiding Bovendonk, Jan Brok: E jbrok@bisdombreda.nl, T 0165 504277, I www.bovendonk-opleidingen.nl.


Glas in lood trappenhuis voorbouw Bovendonk.

Andere berichten