Aangeraakt door Christus: Summerschool over de sacramenten

12 mei 2010

Het bisdom van Breda organiseert van vrijdag 16 juli tot en met dinsdag 20 juli 2010 de Summerschool voor jongeren. Deze vindt dit jaar voor de vierde maal plaats. Een groep jongeren verkent gedurende deze dagen de diepte en de rijkdom van het geloof. Dit jaar staan de sacramenten centraal.

“Op zeven bijzondere momenten viert de Kerk de ontmoeting tussen God en mens,” vertelt Femke Timmermans, jongerenwerkster van het bisdom. “Sacramenten zijn tekens waardoor Christus ons nabij komt en ons aanraakt.”

“De Summerschool heeft een logische opbouw. Na de kennismaking behandelen we de sacramenten in het algemeen. Vervolgens komen de initiatiesacramenten, het doopsel en het vormsel, aan de orde. Op zondag vieren we de eucharistie. We bereiden ons hierop intens voor. Naast de eucharistie kijken we naar de sacramenten die een levenskeuze bezegelen als het huwelijk en de priesterwijding. Op maandag spreken we over de genezingssacramenten: het sacrament van boete en verzoening en de ziekenzalving. Op dinsdag 20 juli kijken we terug op datgene wat we samen meegemaakt, geleerd en ervaren hebben én nemen we afscheid van elkaar.”

“Pastorale beroepskrachten verzorgen de inleidingen. Na de inleidingen ontmoeten we een inspirerend persoon die een speciale ervaring heeft met het behandelde sacrament. Er is volop ruimte voor ontspanning en onderlinge uitwisseling,” verzekert ze. “We zijn te gast in de St. Paulusabdij te Oosterhout waar de gemeenschap Chemin Neuf woont. We zullen regelmatig deelnemen aan hun vieringen en zo de sfeer van deze nieuwe beweging proeven.”

Voor verdere informatie: stuur een mail naar: jongerenpastoraat@bisdombreda.nl of bel: 076-5223444 en vraag naar de medewerker van het jongerenpastoraat.

De Summerschool is een initiatief van bisschop Van den Hende.
 

Andere berichten