Aandacht voor mgr. Schraven in Oudenbosch (Vastenestafette)

28 maart 2017

De Vastenactie in de heilige Bernardusparochie van Oudenbosch en omstreken staat in het teken van China. Ze voert actie voor de bejaardenzorg in het Chinese bisdom Tangshan. Op maandag 27 maart kwamen ongeveer zestig mensen bij elkaar in de pastorie van de protestantse gemeente van Oudenbosch voor een sobere maaltijd.

Sobere maaltijd is een verbinden element in het programma
De sobere maaltijd vormde het middelpunt van een drieluik tussen een oecumenisch gebedsmoment en een lezing van de lazarist prof. dr. Tjeu van Knippenberg. “In de basiliek kennen we op woensdagmiddag een oecumenisch middaggebed. In die sfeer hielden we een gebedsmoment,” aldus diaken Hoefnagels. “Tjeu van Knippenberg hield vervolgens een inleiding over ons project, ouderenzorg in China. Hij is recent in Tangshan geweest. ” Peter geeft aan dat het een boeiend verhaal was. “Tjeu van Knippenberg vertelde ook over het leven en werk van zijn confrater mgr. Schraven, die bisschop van Tangshan was. Uit zijn lezing bleek dat in China interesse bestaat in de Vincentiaanse spiritualiteit. De heilige Vincentius a Paulo is de stichter van de lazaristen. In zijn spiritualiteit staan dienstbaarheid, naastenliefde, barmhartigheid en zorg voor de kwetsbaren centraal. Op deze manier ontstond er een mooie mix van gebed, bezinning en concrete solidariteit.”

Waarom kiest de parochie voor China?
In 1937 stierf Anton Geerts uit Oudenbosch in China de marteldood. Anton Geerts behoorde tot de gezellen van mgr. Schraven, de bisschop van Tangshan. Momenteel loopt er een proces om mgr. Schraven en zijn gezellen zalig te verklaren. Zij vingen tijdens de Chinees-Japanse oorlog in de jaren dertig van de vorige eeuw in hun missiepost jonge vrouwen en meisjes op, die bescherming zochten. . Toen de Japanse bezetter de uitlevering van deze meisjes vroeg om hen te gebruiken als troostmeisje, weigerden Mgr. Schraven en zijn gezellen dit. De Japanners vermoordden hen daarom.

Via broeder Anton Geerts is er in de parochiekern van de basiliek van Oudenbosch een band met China ontstaan . “We voeren actie voor de ouderenzorg in het bisdom Tangshan,” vertelt diaken Peter Hoefnagels. “Het bisdom Tangshan staat in voor de verzorging van een aantal ouderen. Zij verblijven in een pand naast het bisschopshuis. “Vanwege de één-kindpolitiek van de overheid zijn de gezinnen klein,” vertelt Peter. “Als de kinderen ver weg wonen, kunnen de bejaarden niet rekenen op de zorg voor hun kinderen. In Oudenbosch ondersteunen we het werk van het bisdom.”

Verdere aandacht voor mgr. Schraven en zijn gezellen?
Van zondag 10 oktober 2017 tot en met 24 oktober 2017 organiseert de mgr. Schravenstichting een bedevaart naar China in het spoor van Nederlandse bisschoppen en martelaren. Mgr. dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, vergezelt deze reis. In Oudenbosch bestaan plannen voor een permanente tentoonstelling over broeder Anton Geerts in de basiliek.

Andere berichten