Aandacht voor diaconie op de eerste zondag van juni

4 mei 2012

Op de eerste zondag van juni viert de Kerk het feest van de H. Drie–Eenheid. Dit jaar wordt op die dag aandacht gevraagd voor de diocesane zondag voor diaconie. Deze zondag heeft als thema meegekregen ‘De waarde van de mens ligt meer in hetgeen hij is dan in hetgeen hij bezit’ (Gaudium et spes, nr. 35). Het thema is gekozen naar aanleiding van vijftig jaar Vaticanum II (1962-1965). In 2012 herdenkt de Katholieke Kerk dat precies vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie begon.

Leden van caritasbesturen en diaconale werkgroepen, en priesters, diakens en pastoraal werk(st)erst ontvangen komende week een brief over de zondag.

Aandacht voor diaconie in het bisdom van Breda
Benedict Laval, medewerker pastorale dienstverlening, en Wim Tobé, medewerker voor de (inter)parochiële caritas instellingen, schrijven in deze brief: “Deze zondag, waarop we in het bijzonder aandacht hebben voor diaconie, biedt elk jaar de kans om de aandacht specifiek te vestigen op het diaconale werk in de parochie dat wordt uitgevoerd door de parochiële caritasinstellingen, werkgroepen diaconie in samenwerking met andere werkgroepen, besturen en de pastorale beroepskrachten, en mede wordt ondersteund door medewerkers van het bisdom. Wij nodigen u uit om dit jaar op deze zondag voor diaconie een diaconale activiteit van het afgelopen jaar te laten zien van uw werkgroep, parochiële caritasinstelling of andere parochiële groep.”

Meer informatie
Voor meer informatie, ondersteuning en materiaal kan men terecht bij Benedict Laval, medewerker pastorale dienst: T 076 5223444, E blaval@bisdombreda.nl

Collecte
De opbrengst van de collecte op deze zondag voor diaconie voor het diocesane diaconale werk kunnen parochies overmaken op rekeningnummer 65 45 66 682 t.n.v. Diocesane Caritas Bisdom Breda te Breda, met vermelding van parochie(kern) ‘opbrengst collecte zondag voor diaconie’.

 

Andere berichten