Aanbod van korte teksten voor de caritascollectes

11 maart 2013

Caritasinstellingen in het bisdom van Breda hebben een jaarrooster aangeboden gekregen met korte teksten die zij kunnen gebruiken om de maandelijkse collecte van de Caritas aan te kondigen tijdens de liturgie.

“Het aanbod wordt gedaan mede op verzoek van Caritasbesturen en werkgroepen in de diaconie,” vertelt Diaken Wim Tobé, caritas functionaris bisdom Breda. “Er zullen uiteraard ook besturen en werkgroepen zijn die er momenteel minder behoefte aan hebben. En natuurlijk kan men ook aan de hand van deze teksten een eigen mededeling samenstellen.”

“Omdat het Caritasbestuur in overleg met het parochiebestuur bepaalt welke collectes er worden gehouden, kon er in het aanbod uiteraard geen rekening gehouden worden met de doelen waarvoor de Caritas collecteert in de concrete situaties van de parochies. Het aanbod geldt dus met name die collectes, die geen nadere bestemming hebben, maar die aangewend zullen gaan worden voor doelen die zich nog gaan voordoen,” aldus Tobé, die er aan toevoegt dat er nog meer collectes zijn waarop het jaarrooster nu niet nader ingaat, namelijk de collectes die jaarlijks bepaald worden door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Download het jaarrooster met korte teksten voor de Caritas collectes

 

Andere berichten