Aanbidding van het Heilig Sacrament b.g.v. het 60-jarig priesterjubileum van paus Benedictus XVI

14 juni 2011

Het bisdom van Breda geeft gehoor aan de uitnodiging van de Romeinse Congregatie voor de Clerus om in het bijzonder in de maand juni gedurende zestig uur op verschillende plaatsen in het bisdom eucharistische aanbidding te houden, dit bij gelegenheid van het zestigjarig priesterjubileum van paus Benedictus XVI. De paus gedenkt op 29 juni dat hij zestig jaar geleden tot priester werd gewijd.

De aanbidding wordt gehouden om van de Heer nieuwe roepingen te verkrijgen en tot heiliging van de priesters.

In het bisdom van Breda wordt de eucharistische aanbidding in de maand juni in de loop van de maand telkens gehouden gedurende kortere tijd.

De aanbidding van het heilig Sacrament vindt bijna iedere avond plaats in de gemeenschap van Chemin Neuf, in de Paulusabdij te Oosterhout (zie www.paulusabdij.nl).

In de kathedrale kerk H. Antonius te Breda is er aanbidding van het Allerheiligste op donderdagen tussen 12.00u. en 12.30u.

In de Priester- en diakenopleiding Bovendonk zijn tijden van eucharistische aanbidding voorzien gedurende de lesweekends.

Eveneens in Breda zijn er met de priesterstudenten in het St. Antoniushuis tijden van eucharistische aanbidding.

Andere parochies en kloostergemeenschappen in het bisdom van Breda kunnen zich aansluiten bij deze estafette van gebed en eucharistische aanbidding.

 

Andere berichten