‘Aanbidding van de Eucharistie voedt de dienst aan de naaste’

7 juni 2010

“In de aanbidding van het Sacrament wordt de dienst aan de naaste gevoed.” Dit zei bisschop Van den Hende op woensdag 2 juni in een inleiding over het Sacrament van de Eucharistie. De bisschop hield de inleiding aan de vooravond van Sacramentsdag (donderdag 3 juni) op uitnodiging van het Bredase Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert.

Sociale zending
Paus Benedictus XVI zegt: “De aanbidding van de Eucharistie buiten de heilige mis verlengt en intensiveert wat in de liturgieviering zelf gebeurt [..] Juist in de allerpersoonlijkste ontmoeting met de Heer rijpt dan ook de sociale zending die vervat is in de Eucharistie en die niet alleen de grens tussen de Heer en ons wil openscheuren, maar bovenal ook de grenzen die ons van elkaar scheiden” (Sacramentum Caritatis, n. 66).

Oog voor de noden van de kleinen
Bisschop Van den Hende: “Met de ogen van het geloof mogen wij in de hostie de grootheid zien van de aanwezigheid van de levende Heer. In de aanwezigheid van de Heer oefenen wij tegelijkertijd om oog te hebben voor de noden van de kleinen, waarvan Jezus zegt: ‘al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt ge voor Mij gedaan’” (Mt. 25, 40).

Pasen
Het jaarlijkse feest van Sacramentsdag heeft geen vaste datum in het jaar. Rekenend vanaf Pasen valt Sacramentsdag op de tweede donderdag na Pinksteren. Omdat Sacramentsdag volgens de kerkelijke kalender op een donderdag wordt gehouden, is er een directe link tussen Sacramentsdag en Witte Donderdag. Op Witte Donderdag vindt de herdenking plaats van het laatste avondmaal van de Heer met zijn leerlingen: de instelling van de Eucharistie.

 

Andere berichten