8 december: slot van de landelijke rozenkransestafette

7 december 2018

Op 8 december wordt de landelijke rozenkransestafette afgesloten. Dat gebeurt op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Na de start van de gebedsactie in januari 2018, hebben de Nederlandse bisschoppen en gelovigen elke maand op een Maria-feestdag de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld.

Tijdens het rozenkransgebedsjaar waren alle gelovigen uitgenodigd op hun eigen plek mee te bidden. Elke maand kon dat bovendien in een van de bisdommen in een speciaal daarvoor aangewezen kerk of kapel.

De gebedsactie wordt op 8 december in het bisdom Roermond afgesloten, onder meer omdat Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen de patrones is van dit bisdom. Op het patroonsfeest van het bisdom wordt overigens ook de nieuwe bisschop van Roermond gewijd, Mgr. Harrie Smeets.

De bisschoppen namen dit initiatief nadat op 13 oktober 2017 het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) was beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede blijft actueel. De bisschoppen hopen dat velen met hen in gebed verbonden blijven door het bidden van de rozenkrans, in het bijzonder tot intentie van de vrede in onze wereld, om zo gehoor te blijven geven aan de oproep van de H. Maagd Maria in Fatima.

(Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten