25-jarig dienstjubileum Frank van der Linden

31 mei 2012

Op dinsdag 5 juni viert ing. F.A.G.A.M. van der Linden zijn 25-jarig dienstjubileum bij het bisdom van Breda. Die middag wordt op het bisdomkantoor vanaf 16.00 uur een bijeenkomst gehouden. Frank van der Linden werkt sinds 1 juni 1987 voor de afdeling bouwzaken van het bisdom van Breda.

Bisschop Ernst stelde hem in 1987 aan. Als hoofd van de afdeling (sinds 1999) levert hij met de afdeling bouwzaken een grote en specifieke bijdrage aan het behoud van de gebouwen binnen het bisdom.

“Ik kan mijn eerste werkdag nog goed herinneren. Ik moest voor inspectie naar Achtmaal. Het hele kerkbestuur, samen met de pastoor, stond me op te wachten. Een warm ontvangst en of ik vooral mee wilde eten tussen de middag,” beschrijft hij zijn start in het bisdom.

“Ik heb veel kennis opgedaan in al die jaren, leuke contacten met besturen en veel gerestaureerd in al die jaren. Een van mijn grotere werken was toch wel de restauratie van het bisschopshuis in 2003 en 2004. Samen met het bisdomkantoor is het een fraai geheel geworden.”

Het werk is divers, geeft hij aan. “In 25 jaar kom je veel mensen tegen, zowel in het bisdom, van Sluis tot Woudrichem, als daarbuiten. Ons werk is breed en ingericht op het in stand kunnen houden van de kerkgebouwen in het bisdom waarvoor ze gebouwd zijn. De gebouwen zijn hetzelfde gebleven, de zorg ervoor niet minder.” Dat is een zorg die de afdeling bouwzaken deelt met de parochiebesturen: “Met afdeling bouwzaken probeer ik, namens de bisschop, parochiebesturen zo goed mogelijk binnen het bisdom bij te staan met hun zorg voor de gebouwen.”

Kerkgebouwen in het bisdom van Breda vervullen hun belangrijke taak in het liturgisch samenkomen, ze zijn een belangrijke plaats van ontmoeting. Frank van der Linden: “Kerkgebouwen zijn kenmerken en veelal ook beeldbepalend. Echter een dergelijk gebouw laat zich ook moeilijk bemeten of berekenen. Om kerkgebouwen als gebouw zoveel als mogelijk in stand te houden voor het doel waarvoor ze zijn opgericht, is veel kennis en inzet nodig. Er zal helaas ook een verdere sanering van kerkgebouwen moeten plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om de mogelijkheden en onmogelijkheden van gebouwen goed te kennen. Het werk is en blijft bijzonder.”

 

Andere berichten