200 jaar priesteropleiding op Bovendonk

6 juni 2017

“Het kalenderjaar 2017 is een jaar van herdenken en vieren.” Dit schrijft rector Schnell in de nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Een van de jubilea dit jaar is 200 jaar priesteropleiding op Bovendonk.

Rector Schnell: “Tot aan het concilie van Trente (1545-1563) waren er geen instituten voor de vorming van priesters. Wie priester wilde worden, stelde min of meer zijn eigen route vast. Niet zelden zocht een kandidaat een pastoor om bij in de leer te gaan. Soms ging men ook wel naar een universiteit om theologie te studeren.” Het concilie van Trente zette de priesteropleiding stevig op de kaart. Iedere bisschop werd verplicht om in zijn eigen bisdom een seminarie te hebben, “een vormingsgemeenschap, waarin de kandidaat-priester zijn roeping onderzoekt, zich een goede theologie eigen maakt en kan groeien als mens en als man van gebed,” aldus de rector.

Bovendonk kent inmiddels een 200-jarige traditie. In 1817 kreeg het apostolisch vicariaat Breda (de voorloper van het Bisdom Breda) de beschikking over Bovendonk. De apostolisch vicaris vestigde zich in Hoeven en verplaatste het seminarie, dat daarvoor in Breda was gevestigd, naar Bovendonk. Zo komt het dat er nu in 2017 twee eeuwen een priesteropleiding gevestigd is op Bovendonk.

Deze twee eeuwen kennen een korte onderbreking van zestien jaar. In 1967 sloot het grootseminarie Bovendonk zijn deuren. Om in 1983 door mgr. Ernst weer geopend te worden als opleiding voor late roepingen. Rector Schnell: “Sinds 1983 heeft Bovendonk vele mannen tot het priesterschap begeleid voor bisdommen in heel Nederland en ook in Vlaanderen. Sinds 2001 leidt Bovendonk ook diakens op. In dankbaarheid gedenken we mgr. Ernst voor dit initiatief.”

(Foto: Ingrid Bertens)

Andere berichten