15-22 januari: Week van gebed voor de eenheid van christenen 2023

21 december 2022

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een internationale gebedsweek die geboren is uit het verlangen naar christelijke eenheid. Het gebed om eenheid is een gebed van Jezus Christus zelf uit Johannes 17 vers 21. Hij bidt: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.” De jaarlijks terugkerende Week van gebed voor eenheid kent inmiddels een lange geschiedenis en is ook zélf een getuigenis van groeiende eenheid tussen christenen. In 2023 wordt deze week gehouden van 15 tot en met 22 januari.

Thema: ‘Doe goed zoek recht’
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken.

De Week van gebed voor eenheid is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken. In Jesaja’s aanmoediging aan Juda om het recht te zoeken, klinkt door dat er sprake is van onrechtvaardigheid en onderdrukking in de samenleving van die tijd. Jesaja smeekt het volk van Juda om dit te veranderen.

Meedoen
Via de website Weekvangebed.nl worden tal van aanbevelingen gedaan om invulling te geven aan de Week van Gebed. Er zijn materialen te downloaden die kunnen worden gebruikt bij gebedsgroepen, er worden tips gegeven om tieners en jongeren bij het gebedsinitiatief te betrekken, er kan een gebedsboekje worden besteld en parochies kunnen hun deelname kenbaar maken op een online kaart.

Andere berichten